Oferta pedagògica

Home > Oferta pedagògica - Cercador > Ciències naturals, ecologia

Determinació de roques i minerals

Museu de Ciències Naturals de Granollers
Del dilluns 02 de setembre de 2019 al dimarts 30 de juny de 2020
Granollers  Ciències naturals, ecologia   ESO: 1r. cicle 


L'activitat consisteix en un taller al laboratori del Museu, basat en mètodes senzills d'anàlisi de determinació i classificació d'algunes
mostres de roques i minerals.
Se n'estudiaran els usos en la construcció i en la indústria.

Material

http://www.museugranollersciencies.org/uploads/Determinacio_roques_minerals.pdf http://www.museugranollersciencies.org/uploads/roques-i-minerals.pdf

Objectius

Determinar i classificar diverses mostres de roques i minerals.

Lloc

Museu de Ciències Naturals de Granollers

Inscripció

Fundació AC - Carme Bonada
escolesvalles@acgranollers.cat
93 844 30 27

Més informació

http://www.museugranollersciencies.org/ca/agenda/determinacio-de-roques-i-minerals/

Monitoratge

Un monitor per cada 15 alumnes.

Comparteix:


Durada

2 h

Participants

Grup classe.

Preu

3 EUR. per alumne

Dades de contacte

Fundació AC - Carme Bonada - 93 844 30 27