Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres

  Facebook   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres - Informació general

El Museu-Arxiu té la seu a l'edifici de Can Caralt, una masia del segle XVIII transformada en casa senyorial a la segona meitat del XIX. Està
formada per tres cossos, dues plantes, dues galeries a la banda esquerra i golfes i uns amplis jardins.

El museu, situat a la planta baixa, compta amb col·leccions de peces de ceràmica, numismàtica, joguina, vidre, una col·lecció etnogràfica
del camp i de la llar, ràdios i una àmplia col·lecció de càmeres fotogràfiques i projectors des de finals del segle XIX. La pinacoteca ocupa
tota la primera planta de l´edifici i conté obres de pintors relacionats amb Llavaneres com els Masriera, Durancamps, Tolosa, Vancells,
Opisso i de pintura catalana contemporània com Ràfols Casamada, Antoni Clavé, Tàpies, Guinovart, etc. El museu disposa d´una sala on es
realitzen exposicions temporals.

Des del maig de 2010, el museu disposa, a més, d'una nova sala dedicada a l'escultura, que dóna cabuda a un fons patrimonial ampliat. La
nova col·lecció està formada per disset obres d'art. La sala està situada a la primera planta.

Categories

Etnologia Art Ciència i Tècnica

Instal·lacions

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Jardins públics.
Sala d'exposicions temporals.

Serveis

Activitats culturals: visites guiades, tallers, música ....
Arxiu d'imatges.
Arxiu històric.
Biblioteca.

Ctra. de Sant Vicenç de Montalt, 14. Can Caralt
08392 SANT ANDREU DE LLAVANERES
937929282
museuarxiu@ajllavaneres.cat
http://www.ajllavaneres.cat/museu