Museu Municipal de Montmeló

  Facebook   Twitter   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Municipal de Montmeló - Informació general

El Museu Municipal de Montmeló ocupa una antiga casa senyorial, Can Caballé, que fou construïda a l'entorn de l'any 1920 i que l'any 2001
es va incloure en el Catàleg del Patrimoni Històric, Arqueològic i Natural de Montmeló. Consta de dues plantes i coberta a dues vessants. Es
caracteritza per la presència de dues esveltes torres mirador i alguns elements decoratius d'inspiració modernista, com les sanefes de
rajoles blanques i verdes en escacat que recorren la façana principal o les teules vidrades de color verd que remarquen els careners i les
arestes de les cobertes.
L'any 1984, l'ajuntament adquireix l'edifici i el 1996 s'aprova la seva rehabilitació per esdevenir la seu del futur Museu.
Inaugurat el 2 de juliol de 1998, el museu municipal depèn de la Regidoria de Cultura.

Els objectius del Museu Municipal de Montmeló són conservar i exhibir una col·lecció que permeti donar a conèixer la història del municipi,
promoure i donar suport en la recerca de la nostra història i estimular l'interès de la població per la història, l'art i l'arqueologia.

Col·lecció: Conservar, documentar i exhibir testimonis materials i immaterials que il·lustrin la història de Montmeló.
Recerca: Promoure i donar suport al desenvolupament de temes de recerca relacionada amb el municipi.
Exhibició: Donar a conèixer la història, l'art i l'arqueologia de Montmeló mitjançant la mostra permanent, les exposicions
temporals i les activitats diverses.
Difusió: Estimular l'interès pel coneixement i la salvaguarda del patrimoni local.
Comunicació: Posicionar el museu com a espai cultural de proximitat i estimular la visita en aquest sentit.

Categories

Art Història

Altres seus

- Assentament romà de Can Tacó
- Vil·la romana de Can Massot i assentament neolític
- Pous de Glaç

Instal·lacions

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Aula-taller.
Sala d'exposicions temporals.

Serveis

Activitats culturals: visites guiades, tallers, música ....

Edifici de Can Caballé. Plaça Joan Miró s/n
08160 MONTMELO
935721166
museu@montmelo.cat
http://www.montmelo.cat