Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià. Parc prehistòric de les Coves del Toll

  Facebook   Twitter
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià. Parc prehistòric de les Coves del Toll - Informació general

La COVA DEL TOLL, situada a la comarca natural del Moianès, al terme municipal de Moià, és una de les coves d'Europa més rica en fauna
del QUATERNARI, durant la glaciació WÜRM: hipopòtam, rinoceront, ós de les cavernes, lleó, hiena, bou primitiu, isard... Uns pocs sílexs
corresponents al Mosterià ens demostren la presència humana durant el Paleolític Mitjà (entre 100.000 i 40.000 anys d'antiguitat) a la
comarca. Les troballes relatives a l'EPIPALEOLÍTIC, al NEOLÍTIC i a l'EDAT DE BRONZE ens permeten veure com la nostra gent anava fent
camí per la història, de recol·lector a pagès, una vida tradicional que es veurà de tant en tant, sobtada per la presència de gent i materials
novedosos de caire forani, com aquell individu masculí, robust, no gaire alt i branquimorf, de tipus alpí­, del qual s'ha trobat l'enterrament i
que s'acompanya d'un fermall metàl·lic d'origen centreeuropeu.
El curs fluvial al bell mig i les formes dels seus murs i cavitats atorguen a l'estructura de la COVA DEL TOLL, a més, una gran bellesa
plàstica i estètica. D'un total de 1.148 m. de profunditat, la part visitable és de 178 m. i té forma de L.
Aquest espai el dividim en dos sectors: GALERIA SUD (108 m.), zona ocupada per l'home prehistòric. GALERIA EST (50 m.), vorejant,
travessant o passant per sobre del curs fluvial, l'aigua freda i cristal·lina (riu intermitent).

El complex de les Coves del Toll es troba a uns sis km. de Moià, en direcció a Vic per la carretera N-141-C, a uns dos km.
abans d'arribar al poble de Collsuspina. En elles s'hi varen refugiar els primers pobladors de la prehistòria a les nostres terres.
Les Coves del Toll foren descobertes modernament a partir de 1952. S'hi han trobat nombroses restes de fauna quaternària (ossos, lleons,
rinoceronts, hipopòtams ...) i indicis de presència humana des del paleolític mitjà. Contenen també abundants restes corresponents al
neolític i un considerable nombre d'enterraments d'aquest període. Una de les cavitats del conjunt, la Cova de les Toixoneres, es troba en
aquests moments en procés d'excavació arqueològica. La part visitable de les coves és de 158 m. Aquest espai es pot dividir en dos
sectors: GALERIA SUD (108 m.), que és la zona ocupada per l'home prehistòric, i la GALERIA EST (50 m). En total però hi ha explorats
aproximadament 1.600 m. de galeries.

El complex de les coves del Toll l'integren quatre cavernes i un avenc que es formaren durant el període del Pliocè en el
Quaternari. La cova principal té la forma d'una gran T amb dues sortides i un recorregut de quasi dos quilòmetres, dels quals 158 metres
són visitables. Part del seu interior és ple de sediments, arrossegats pel torrent, que es barregen amb les restes dels animals i dels homes
que hi ha viscut en els darrers 100.000 anys.
Les capes de sediments de la cova del Toll constitueixen un veritable arxiu de la seva història. En les excavacions s'hi han
trobat més de trenta espècies diferents de mamí­fers, alguns d'ells extingits. És una de les coves d'Europa més rica en fauna del Quaternari,
durant la darrera glaciació (Würm).
Els grups prehistòrics vivien a l'aire lliure i construïen petites cabanes, però als assentaments en cova s'han conservat millor les restes
arqueològiques. Els primers humans van visitar el Toll fa més de 50.000 anys.
El 1952 Francesc Rovira acompanyat de la seva mare, Sofia Luitz, s'introdueix a la cova del Toll. El 1954 es descobreix i reobre l'entrada
actual de la cova. Les excavacions continuaren fins al 1960. Els resultats van ser difosos en nombrosos articles, congressos internacionals i
una exposició a Barcelona. S'han realitzat noves excavacions els anys 1976, 1996 i 1998.

Categories

Patrimoni natural Història

Altres seus

Oficines, administració i central de reserves: de dilluns a divendres de 8 a 14:30h als telèfons 938 209 134 i 938 208 535

Instal·lacions

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

Serveis

Activitats culturals: visites guiades, tallers, música ....
Lloguer de sales.
Serveis pedagògics i educatius.

PK 32km, N-141C de Moià a Vic (6 km de Moià)
08180 MOIA
938209134
info@covesdeltoll.com
http://www.covesdeltoll.com

La mirada tàctil