Museu de Sant Boi. Torre Benviure

  Facebook   YouTube   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu de Sant Boi. Torre Benviure - Informació general

La torre de Benviure va néixer al segle X, amb l'objectiu de defensar la ciutat de Barcelona dels atacs procedents dels regnes d'Al-Andalus.

Està ubicada en un important encreuament de camins, que permeten el pas a Barcelona cap al nord o a Tarragona cap al sud.
Resseguint vells camins romans, es conforma una xarxa de camins, que van formar part del camí Ral - camins protegits pel rei.

Amb el pas del temps, i amb l'avanç de la reconquesta cristiana de la Península, aquest territori comença a repoblar-se, ja no és una terra
de frontera, i la torre pren un caràcter de residència del senyor feudal.

A mesura que avança l'època medieval, el senyors de la torre, comencen a construir nous edificis i espais, destinats a l'explotació agrícola i
Ramadera d'aquest territori.

Finalment la jurisdicció s'incorporà a Sant Boi, esdevenint un simple centre d¿explotació agrícola, Can Paulet, fins a les darreries del segle
XX en que fou enderocada.

Categories

Història

Instal·lacions

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Jardins públics.
Sala d'exposicions temporals.

Serveis

Activitats culturals: visites guiades, tallers, música ....

Carrer de Can Paulet, 40
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
936 351 25
museusantboi@gmail.com
http://www.museusantboi.cat