Museu de Sant Boi. Termes Romanes

  Facebook   YouTube   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu de Sant Boi. Termes Romanes - Informació general

Les Termes Romanes de Sant Boi són els banys d'una propietat privada de l'època millor conservats de Catalunya. Foren construïdes a les
acaballes del segle II dC, en una època d'esplendor econòmica a la vall del Llobregat. L'edifici termal va estar en ple funcionament fins al
segle V de la nostra era.

Les Termes de Sant Boi eren molt més àmplies que la part que es mostra al públic. Aquesta estava formada per dos cossos d'edificació
paral·lels. L'un contenia les cambres fredes: l'apodyterium o vestidor i el frigidarium i la cella piscinalis o la piscina freda. L'altra, albergava
les cambres calentes: tepidarium o sala tèbia, sudatorium o sala de bany de vapor i caldarium o sala de bany calent. Sota el frigidarium es
localitzà un centre de producció d'àmfores per envasar-hi vi, datat del 30-20 aC.

Al segle XVII s'hi va construir una casa al damunt. Les termes es van localitzar l'any 1953, i s'inauguraren oficialment el 1998.

Categories

Història

Instal·lacions

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Sala d'exposicions temporals.

Serveis

Activitats culturals: visites guiades, tallers, música ....
Llibreria - Botiga.

Avda. Maria Girona, s/n
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
936351250
museusantboi@gmail.com
http://www.museusantboi.cat