Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia. Adoberia de Cal Granotes

  YouTube
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia. Adoberia de Cal Granotes - Informació general

CAL GRANOTES
Cal Granotes, antiga adoberia del Pla del Cornet, data del segle XVIII. És situada a pocs metres de Cal Boyer i a frec del Rec, canal medieval que abastia
les fàbriques de la zona. La posada en escena de l'ofici artesanal de l'adob de la pell grossa -bovina - ens transporta a la Igualada preindustrial.

L'any 1983 l'Ajuntament d'Igualada, la Generalitat de Catalunya i el Gremi de Blanquers d'Igualada adquireixen l'antiga adoberia de Cal Granotes que
entra a formar part del Museu Comarcal de l'Anoia.

L'any 1990 s'inaugura la rehabilitació de Cal Granotes i s'obre al públic.

L'antiga adoberia de Cal Granotes és un edifici preindustrial de dues plantes, situat a frec del Rec d'Igualada, on es realitzava, de forma artesanal, l'adob
al vegetal de la pell grossa (bou, vaca, etc), fonamentalment per a soles de sabata. Cal Granotes va començar a funcionar com adoberia abans del 1763.
L'edifici està construït amb pedra i morter i conserva els clots originals. A la planta baixa o ribera es realitzaven les operacions de preparació i adob de
les pells, mentre que a la planta superior o estenedor es feia l'assecat i acabat de la pell.
Ambdues plantes estaven comunicades per un forat al sostre anomenat trapa.

El Rec d'Igualada té una longitud d'uns tres mil metres i agafa l'aigua d'una resclosa que hi ha al riu Anoia. Segons la documentació ja existia al segle
XIII i era propietat de l'Abadia de Sant Cugat del Vallès; utilitzat pel molí fariner de l'abadia. A finals del segle XVIII i principis del XIX els blanquers
d'Igualada, en abandonar el clos de les muralles medievals varen construir les noves adoberies a frec del Rec per tal d'aprofitar aquest cabal d'aigua. Es
conserven els característics contraforts adossats a les façanes de les adoberies, que són elements identificadors del barri, juntament amb les passeres,
els bassots, les piques i els bagants.

Serveis

Activitats culturals: visites guiades, tallers, música ....
Arxiu d'imatges.
Llibreria - Botiga.
Lloguer de sales.
Serveis pedagògics i educatius.

Baixada de la unió
08700 IGUALADA
938046752

https://museupelligualada.cat/