Museus de Martorell. Farmàcia Bujons

  Facebook   YouTube   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museus de Martorell. Farmàcia Bujons - Informació general

L'antiga farmàcia Bujons obrí les seves portes a la Plaça de la Vila l'any 1842. Fou propietat del farmacèutic Josep Antón Bujons i Palau
(1856-1874). Tenia l'aspecte de les farmàcies del segle XIX amb totes les parets plenes de pots de vidre amb el nom del productes
minerals o vegetals escrits a mà i arrenglerats en les prestatgeries de fusta, així com també pots de ceràmica estil imperi blanc i en forma
de copa o cilíndrics.
El 'cordalier' o moble frontal principal tenia al capdamunt la inscripció 'Pharmacia cum natura, ad salutem conspirans'. El taulell d'estil
modernista era decorat grans ovals amb decoració floral al interior.
Conservava també els estris del laboratori que estava situat a la rebotiga (morters, balances,receptaris) així com una important biblioteca
amb un fons de més de 2000 llibres de farmacia i medicina. Estigué en actiu fins l'any 1957.
L'any 1989 el Centre d'Estudis Martorellencs va promoure la restauració de la Farmàcia que s'obrí al públic com a equipament cultural el 30
d'abril d'aquell any.

El posterior deteriorament de l'edifici va fer que s'hagués de tancar, i, actualment, està en procés de restauració i recuperació per a la seva
propera reobertura.

Categories

Patrimoni natural Art Història

Plaça de la Vila, 41
08760 MARTORELL
937742223
museus@martorell.cat
http://museus.martorell.cat/