Museus de Martorell. Jaciment arqueològic de Santa Margarida

  Facebook   YouTube   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museus de Martorell. Jaciment arqueològic de Santa Margarida - Informació general

Situat a la plana de l'Anoia trobem el jaciment arqueològic de Santa Margarida, que s'articula al voltant d'una església romànica, de finals
del segle XII, i d'una masia del segle XVI. Els terrenys que ocupa, juntament amb els de l'antic monestir de Sant Genís de Rocafort, van ser
cedits al municipi pel seu propietari, Pau Sendrós, el 1967. La seva voluntat era que el lloc fos destinat a la recerca arqueològica, i aquesta
no es va iniciar fins el 1972 de la mà del Centre d'Estudis Martorellencs. Des de 1981, el projecte d'investigació està integrat en el
programa de recerca del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona.

Santa Margarida presenta una extensa i continuada seqüència històrica, encara en procés d'estudi, que va des del segle V fins als nostres
dies, documentada a través d'una densa estratigrafia que adquireix gran interès si la relacionem amb el seu emplaçament a la vora de la
Via Augusta i d'una àrea estratègica a l'entorn del Pont del Diable i el pas del Congost, on es connecta la part baixa del Llobregat i el pla de
Barcelona amb la depressió prelitoral i s'accedeix al Penedès, l'Anoia, el Bages i el Vallès Occidental. Els elements que caracteritzen tot el
conjunt són: una església romànica del finals del segle XII construïda sobre les restes d'una paleocristiana del segle V; una necròpolis que
cobreix un ampli ventall cronològic, del segle V al segle XVIII, amb una gran varietat tipològica de tombes; un conjunt de sitges
localitzades a l'interior i exterior de l'església construïdes a la primera meitat del segle XI tot ocupant la sagrera; un conjunt d'estructures
associades a l'església, que s'hi relacionaven directament o indirectament, de funcionalitat funerària, religiosa o d'hàbitat, i una masia del
segle XVII construïda sobre una estructura del segle XVI i amb presència d'alguns testimonis del segle XIV.
Part del jaciment està museïtzat i a l'interior de la masia es pot visitar l'exposició monogràfica.

Categories

Art Història

Serveis

Activitats culturals: visites guiades, tallers, música ....
Serveis pedagògics i educatius.

Camí de Santa Margarida, s/n (al costat del Cement
08760 MARTORELL
937742223
museus@martorell.cat
http://museus.martorell.cat/