Museu Municipal de Montcada. Poblat Ibèric de les Maleses

  Facebook   YouTube   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Municipal de Montcada. Poblat Ibèric de les Maleses - Informació general

Els 2000 m2 que ocupa l'àrea del poblat ibèric es troben al cim de Les Maleses, a 800 m. d'altitud, a la Serralada de Marina. Actualment
està integrat al Parc Natural de la Serralada de Marina.

El moment més algid d'ocupació del poblat fou entre els segles III-II a.n.e. i molt probablement fou abandonat rere l'arribada de les tropes
romanes.

Els ibers de Les Maleses eren laietans, habitants de la Layetania, territori comprès entre el riu Llobregat i Tordera, abastant tot el Vallès. El
poblat té una estructura urbana regular: cases de pedra, fang i fusta distribuides al llarg d'un carrer principal. Tot plegat, protegit amb un
mur defensiu perimetral.

El poblat, com fonament social i econòmic de la cultura ibèrica, avui dia suposa el contenidor d'un llegat material soterrat que ens ha
revel·lat, excavació rere excavació, múltiples visions de les activitats que hi desenvolupaven, com vivien, les creences que tenien o com
s'organitzaven social i militarment.

Objectes ceràmics, metal·lics, petris...són les troballes de les Maleses que, com petites peces d'un trencaclosques, ens expliquen una mica
més de la forma de viure fa 2300 anys. Les intervencions actuals estan treien a la llum troballes datades fins al segle VI a.n.e.

Categories

Història

Turo de les Maleses. Entre els termes de Montcada
MONTCADA I REIXAC
935651121
museumunicipal@montcada.org