Museu Municipal de Nàutica del Masnou. Mina d'Aigua del Masnou

  Facebook   Twitter
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Municipal de Nàutica del Masnou. Mina d'Aigua del Masnou - Informació general

El tram de mines que es pot visitar actualment es va adequar l'any 1999 gràcies a la col·laboració de l'Associació d'Amics de la Mina Malet,
la Comunitat de Propietaris de la Mina Cresta i el suport de l'Ajuntament del Masnou.

La primera intervenció, per facilitar-hi l'accés i garantir-hi la seguretat, va consistir en el reforçamanet d'algunes de les parets laterals de la
mina amb maó, donar més altura a les galeries i s'hi va construir una nova escala d'accés. La superfície útil de l'espai interior visitable és
de 43,50 m2.

A través de la seva visita s'explica un sistema complex de galeries que servia per abastir d'aigua la població local. Es van començar a
excavar al Masnou (antigues termes municipals d'Alella i Teià) a partir del segle XVIII per captar i recollir l'aigua que es filtrava en el subsòl
i canalitzar-la fins als dipòsits i safareig de les cases. Aquest sistema d'abastiment va donar resposta de manera efectiva a la manca de
cursos d'aigua continus al territori. El resultat fou una xarxa de 28 galeries que recorren 27 km pel subsòl del Masnou.

Categories

Etnologia Ciència i Tècnica Història

Serveis

Activitats culturals: visites guiades, tallers, música ....

Plaça d'Ocata, s/n
08320 MASNOU, El
935571830
museu.nautica@elmasnou.cat
http://www.elmasnouterrademar.cat/mina-aigua.php