Museu municipal de Molins de Rei. Castell Ciuró

Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu municipal de Molins de Rei. Castell Ciuró - Informació general

Situar dalt d'un turó, el castell Ciuró tenia com a objectiu inicial el control d'un extens territori, i formava part d'un conjunt de castells i
fotaleses que controlaven la vall del Llobregat. Al segle XIV l'assentament de la població i la pau produeixen un canvi social, la fotalesa
passa a ser un castell termenat de la vila.
El castell Ciuró passa a tenir diferents propietaris i s'adapta a nous contextos històrics fin arribar als nostres dies. Els seus vestigis mostren
una part de la nostra història.
El 1949 fou declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN: 1048-MH)
Actualment el castell és de propietat municipal, i l'entorn ha estat reconvertit en àrea de lleure i és porta d'entrada al Parc de Collserola.
Al Museu Municipal de Molins de Rei es conserva ceràmica del castell Ciuró des del segle XIII, a més de diferents objectes de la vida
quotidiana i d'esdeveniment bèl·lics.

Serra de Collserola. Camí antic de Santa Creu
08750 MOLINS DE REI

http://www.molinsderei.cat/museu