Museu Municipal de Montcada. La Casa de les Aigües

  YouTube   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Municipal de Montcada. La Casa de les Aigües - Informació general

La Casa de les Aigües de Montcada i Reixac és una antiga estació d'extracció i bombeig d'aigües de l'aqüífer del Besòs per a l'abastiment
d'aigua potable per a la ciutat de Barcelona. Els pous de Montcada, como era coneguda pels barcelonins, va estar en funcionament des del
1878 al 1987.

Es tracta d'un conjunt arquitectònic amb trets modernistes i un referent del patrimoni industrial català de gran bellesa. A més, hi compta amb
la singularitat d'una maquinària de vapor que, pel seu disseny i característiques, és única al món.

Categories

Art Ciència i Tècnica Història

Av. Ribera, s/n
08110 MONTCADA I REIXAC
935 651 12
museumunicipal@montcada.org