Museu Municipal de Montmeló. Vil·la romana de Can Massot i assentament neolític

  Facebook
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Municipal de Montmeló. Vil·la romana de Can Massot i assentament neolític - Informació general

La vil·la romana de can Massot se situa al casc urbà de Montmeló, en una zona arqueològica protegida a l'entorn dels
actuals carrers de Jacint Verdaguer, Balmes i Doctor Robert. Les primeres restes arqueològiques pertanyents a aquesta vil·la es descobriren a
la dècada de 1920, quan es va construir l'edifici homònim, al carrer de Jacint Verdaguer núm. 18. Entre els anys 1959 i 1992, el control de
les obres que es duien a terme tant al subsòl de la finca esmentada com a la via pública, van aconduir al descobriment de diverses estances
pertanyents a la pars urbana o residencial de la vil·la.
En destaca una habitació que encara conservava el llindar corresponent a la porta d'accés, bellament decorat amb una excepcional peça de
marbre o calcària de color blau amb vetes blanques amb els forats per a les pollegueres.
Entre els anys 2007 i 2008, s'hi van dur a terme diverses intervencions arqueològiques que van permetre ampliar, de forma considerable, la
superfície coneguda de la vil·la.

Gràcies a aquestes intervencions que, en bona part, foren motivades per obres de la via pública, es recuperaren notables restes
arquitectòniques que reforçaren la importància atribuïda al jaciment. En destaquen diversos fragments de columnes d'estil toscà, un antefixe i
una columneta que foren abocats a l'interior d'una gran sitja d'emmagatzematge en els darrers anys d'ocupació de la vil·la.

Categories

Història

Carrer de Balmes
08160 MONTMELO