Museu d'Història de Sabadell. El Vapor Buxeda Vell

  Facebook   Twitter   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu d'Història de Sabadell. El Vapor Buxeda Vell - Informació general

Entre 1852 i 1854, uns anys després d'arribar a Sabadell, els germans Miquel i Domènec Buxeda van construir el vapor
Buxeda, anomenat després Buxeda Vell. Inicialment es crearen les seccions de carda, filatura i aprest i acabats. Amb
posterioritat s'hi afegiren les seccions de rentatge i tintatge i es mecanitzà el tissatge.
El 1896, i després de diversos canvis en l'organització, l'empresa familiar féu fallida i en un principi l'edifici s'arrendà a
particulars. El 1905 es va constituir la Mercantil Sabadellense, l'associació de creditors de l'empresa Buxeda, que condicionà les
instal·lacions del vapor per al lloguer i així recuperar els diners del deute.
La Mercantil Sabadellense va construir una nova sala de màquines especial per instal·lar-hi la màquina de vapor semifixa Wolf,
de 300 CV, que és la part del vapor que encara avui es conserva. El projecte d'instal·lació fou elaborat per l'enginyer
sabadellenc Francesc Izard i Bas, l'any 1906. La màquina proveïa energia a les diferents naus de lloguer, tant a través de
l'embarrat com per a la il·luminació.
El 1914 l'empresa va sol·licitar la connexió de subministrament elèctric a Energia Elèctrica de Catalunya. El 1989 es dissol La
Mercantil Sabadellense, SA i es produeix el tancament del vapor.
La xemeneia d'aquest vapor data del 1906 i és obra de l'enginyer Francesc Izard.

La Sala de màquines del Vapor Buxeda Vell i la part d'una de les naus que s'ha conservat acullen l'exposició: EL VAPOR
BUXEDA VELL, DEL VAPOR A L'ELECTRICITAT.

Categories

Ciència i Tècnica Història

Serveis

Activitats culturals: visites guiades, tallers, música ....
Serveis pedagògics i educatius.

C/ Cervantes, 69
08201 SABADELL
937278555
mhs@ajsabadell.cat
http://sabadell-cultura.visita3d.com/tours-virtuals/vapor-bu