Museu Torre Balldovina. Poblat Ibèric del Puig Castellar

  Facebook
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Torre Balldovina. Poblat Ibèric del Puig Castellar - Informació general

El poblat ibèric Puig Castellar està situat al parc de la Serralada de Marina, a la part alta del turó del Pollo, de 303 m d'alçada, amb una
extensió aproximada de 5.000 m². Les magnífiques condicions defensives i de control del territori fan pensar que devia ser un poblat
important. Aquest emplaçament li permetia la visió i la comunicació amb els assentaments propers, ja que controlava un tram important de
la línia de costa, la desembocadura del Besòs, el pla de Barcelona i el pas cap a l'interior, cap al Vallès. El Puig Castellar pertanyia al poble
dels laietans i data de final del segle V o principi del segle IV aC fins a final del segle III aC o a principi del segle II aC, moment en què és
abandonat a causa dels esdeveniments relacionats amb la Segona Guerra Púnica.

L'estructura urbanística del poblat s¿adapta a les característiques del terreny i les cases s'aixequen en terrasses que salven el desnivell.
S'han trobat objectes que ens demostren els usos i les funcions dels espais i les activitats que s'hi realitzaven com són l'emmagatzematge,
el tissatge, la mòlta de gra o la metal·lúrgia.

El poblat va ser descobert l'any 1902 per mossèn Palà. Les primeres excavacions arqueològiques es van dur a terme entre 1904 i 1905 i
anaren a càrrec de Ferran de Sagarra i de Siscar, propietari dels terrenys. L'any 1919 els donà a l'Institut d'Estudis Catalans, el qual inicià
unes noves excavacions entre els anys 1922 i 1925 sota la direcció de Josep Colomines i Josep de C. Serra Ràfols. Entre 1954 i 1958 es van
reprendre les tasques arqueològiques sota la cura del Centre Excursionista Puigcastellar.

L'any 1997, el Museu Torre Balldovina va iniciar noves actuacions arqueològiques i també museístiques al poblat, de les quals cal destacar
el condicionament de l'entorn i els accessos, la consolidació de les estructures per tal de garantir-ne la conservació i, també, l'adequació
didàctica del jaciment. El maig de 2000 el jaciment va passar a formar part de La ruta dels ibers: els laietans.

Les excavacions han permès recuperar un gran nombre d'objectes, alguns dels quals demostren la riquesa del jaciment. Una bona part
d'aquestes peces són al Museu Torre Balldovina. La col·lecció d'eines de ferro és una de les més importants que es coneixen.

Categories

Història

Serveis

Activitats culturals: visites guiades, tallers, música ....
Audio-guia.
Serveis pedagògics i educatius.

Cim del Puig Castellar, turó del Pollo
SANTA COLOMA DE GRAMENET
933857142
museutorreballdovina@gramenet.cat
http://museu.gramenet.cat/

La mirada tàctil