Centre d'Interpretació i jaciment El Camp de les Lloses. Turó del Pla del Castell

  Facebook   Twitter   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Centre d'Interpretació i jaciment El Camp de les Lloses. Turó del Pla del Castell - Informació general

Tonda, església de St. Andreu del Castell i la Torre de Guaita.

Torre de Guaita (s. IX-X)
Construcció aïllada de planta quadrada amb murs de pedra de la mateixa zona lligades amb morter de calç amb la tècnica de l'encofrat. La
coberta és amb volta de canó. Fou restaurada l'any 2003.

Església de St. Andreu del Castell
Església romànica del segle XI d'una sola nau acabada en absis semicircular, dues capelles i campanar barroc.
Sobre fonaments d'una antiga església del 889. L'estructura està formada per murs de pedra amb ornamentació d'arcuacions llombardes
cegues entre lesenes, i finestres petites espitllerades. La coberta és amb volta de canó de pedra amb coberta de lloses. L'última restauració
es feu l'any a989 arran de la celebració del 110 aniversari de la seva consagració i està en bon estat de conservació.

Pla del Castell de Tona
08551 TONA
tona.campdeleslloses@tona.cat