Museu d'Història de Sabadell. Coves de Sant Oleguer

  Facebook   Twitter   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu d'Història de Sabadell. Coves de Sant Oleguer - Informació general

A Sabadell, durant els anys quaranta i cinquanta als talussos del marge dret del Ripoll s'hi van excavar coves per servir de llar a
moltes famílies immigrades, en un context de manca d'oferta d'habitatges assequibles. S'ubicaren en quatre zones diferenciades.
El sector amb més coves era el de Can Quadres i Sant Oleguer, on l'any 1955 hi havia 82 coves habitades. Estaven distribuïdes
en diferents rengles i comunicades per senders i graons fets pels mateixos habitants.

Instal·lacions

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

Serveis

Activitats culturals: visites guiades, tallers, música ....
Serveis pedagògics i educatius.

Av. Pablo Iglesias s/n
08203 SABADELL
937278555
mhs@ajsabadell.cat
http://museus.sabadell.cat/mhs/el-museu-al-territori/al-roda