Museu del Traginer. Col·lecció Antoni Ros

  Facebook
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu del Traginer. Col·lecció Antoni Ros - Exposició permanent

Els oficis:
Per tal que els traginers poguessin desenvolupar la seva feina havien de confluir una munió d'oficis en un seguit de productes
manufacturats d'àmbit comú. Podem diferenciar-los en tres sectors o entorns complementaris:
A l'entorn del carro destaquen la carreteria i la ferreria, bàsics en la construcció de tot tipus de carros i carruatges, així com l'ofici
d'esparter, destacat en l'habilitament dels carros de pagès.
L'entorn de l'animal rep la presència dels oficis de ferrador, manescal o veterinari, baster o guarnimenter i mosso d'estable, vàlids tant per
la cura de la bèstia com per la confecció dels arreus bàsics que l'han de fer tirar d'un carruatge.
Quant a l'entorn del transport, tenim els oficis que fan referència a tasques específiques del món traginer, com el traginer de bast, que
duia les mercaderies a lloms dels animals pels camins de ferradura, els llenyataires que alhora arrossegaven els troncs o el mateix ofici de
boter, que sobretot a comarques com l'Anoia i el Penedès feia possible el transport de vi.

L'àmbit dels oficis ocupa tota la planta baixa del museu, articulant els onze oficis amb dues àrees temàtiques dedicades, respectivament, a
mostrar l'evolució del traginar des dels principis de la humanitat fins a la invenció de la roda, i a explicar l'evolució de les lines de
comunicació del principat partint dels camins reial, sobre un dels quals hom torba, a través del temps, la ciutat d'Igualada.
Els oficis representats són: la carreteria, el boter, l'adober, el baster o guarnicioner, l'esparter, el ferrador, el manescal o veterinari, el
mosso d'estable, el llenyataire o arrossegador de troncs, el traginer de bast i la ferreria.
L'amplia representació d'eines i utensilis que acumulen aquests oficis, juntament amb la presència dels diferents carros, carruatges, selles i
guarniments, fan de la Col·lecció Antoni Ros un veritable museu de les arts i els oficis aplicats al món del transport a la Catalunya moderna.

Selles i guarniments:
A partir del desenvolupament tecnològic iniciat arran de la Revolució Industrial, el segle XX va viure la gradual substitució del cavall de
sang pel cavall de vapor, alhora que la figura del traginer mutava en el que avui anomenem com a transportista.
La rapidesa, l'increment de la capacitat de càrrega i el propi desenvolupament dels conceptes de salut pública a les cada vegada més
poblades àrees urbanas van acabar fent desaparèixer de pobles i ciutats als traginers, els qual mantenen la seva presència, com a llegat
cultural, a través de la festa dels Tres Tombs.
L'àmbit de les selles i els guarniment representa el cor del museu, doncs conté les peces que van iniciar la Col·lecció Antoni Ros: uns
guarniments per a nou cavalls que s'empraven per enganxar la rèplica exacta de la diligència que anava de Barcelona a Igualada, (avui
custodiada per l'Antic gremi de Traginers d'Igualada) i que són fets amb més de 700 picarols.
L'Antic Gremi de Traginers d'Igualada té la seva representació a la Sala dels Tres Tombs, on a partir dels testimonis gràfics i audiovisuals es
pot constatar la ultilització de selles, guarniments de treball i de festa, brides i collars que, juntament amb bastets, esperons, estreps i frens
de tota mena, formen la Sala dels Guarniments.

Carros i carruatges:
L'àmbit dels carors i carruatges està present al llarg de tot el museu, sobretot en la primera i segona planta, on se'n mostren exemplars
emmarcats en les àrees temàtiques de: servei, transport de viatgers, passeig , pagès, càrrega i transport de vi. Categoria apart mereix un
carro barroc sicilià, que pel seu valor històric singularitza i representa l'àmbit sencer.