Museu de la Pagesia

  Facebook   Twitter   YouTube   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu de la Pagesia - Exposició permanent

El Museu de la Pagesia compta amb una exposició de caràcter permanent on es pot observar la llarga tradició agrícola a Castellbisbal, des
de l'òptica de l'estructura social, dels models agrícoles i dels treballs del camp. Mercats i transports; La Terra; Les persones.

Mercat i transports (Planta baixa).
En aquesta planta hi podreu trobar diversos elements del fons relacionats amb el mercat, els transport i la mobilitat de les persones pel
territori.
Comprem allò que no tenim i venem l'excedent d'allò que produïm: aquest és l'origen dels sistemes d'intercanvi i del mercat.
Pesar, mesurar i pagar són els tres conceptes bàsics de l'activitat del mercat.
Les persones i les mercaderies ens movem pel territori És per això que al llarg dels anys hem anat creant xarxes viàries i mitjans de
transport que, amb els anys han anat evolucionant.

La Terra (Primera planta)
En aquesta planta hi podrem conèixer els diferents conreus del municipi de Castellbisbal, així com els productes derivats: L'olivera i l'oli, el
cereal i la farina, els horts i els fruiters, i la vinya i el vi.
La climatologia, l'orografia i la situació geogràfica d'un indret són determinants per al desenvolupament de les activitats econòmiques d'un
lloc.
La fertilitat de la terra vermella de Castellbisbal, així com la climatologia i el règim pluviomètric d¿aquest indret han determinat la llarga
tradició agrícola del nostre municipi.
Cada cultiu té un cicle determinat i requereix d'unes tasques i eines específiques. En aquesta planta hi ha exposades les eines de pagès
necessàries per al seu cultiu, així com per a la producció dels productes derivats.

Les persones (Segona planta)
En aquesta planta explorarem la família tradicional, coneixerem els membres de la família i els lligams que s'estableixen entre uns i altres.
El món agrícola està íntimament lligat a societat determinada, que s'estructura a l'entorn de la família tradicional.
Els elements exposats en aquesta planta estan íntimament lligats a la vida quotidiana de la família tradicional.
A més també hi trobarem aquells elements per mitjà dels quals es duu a terme la transmissió de la informació i de la tradició en l'àmbit
familiar.