MEL. Museus d'Esplugues de Llobregat. Museu de Ceràmica La Rajoleta

  Facebook   Twitter
Home > Xarxa de museus > Museus locals > MEL. Museus d'Esplugues de Llobregat. Museu de Ceràmica La Rajoleta - Exposició permanent

La visita a 'La Rajoleta' té un circuit establert que comprèn una part exterior del recinte i la part de l'edifici que acull l'exposició
permanent.

Actualment al recinte s'observen les restes de les basses de decantació, de l'estança dels molins, del racó del fang, de l'assentament i de la
xemeneia per a la sortida de fums de la màquina de vapor; i un important conjunt de forns dels quals destaquen: sis forns de tipus àrab,
dos d'ells soterrats i de grans dimensions, dos forns d'ampolla i un forn per a ceràmica de reflex metàl·lic.

Cal dir que aquestes restes tenen un extraordinari valor, tant des del punt de vista arqueològic com tecnològic, ja que permeten mostrar
clarament el procés de fabricació de ceràmica decorativa catalana des del segle XIX fins pràcticament avui dia.

El recorregut interior presenta tres línies de contingut que acompanyen la visita als forns i l'exposició amb el suport de dos audiovisuals:

1. L'empresa

Presentació dels quatre períodes més representatius d¿història de l¿empresa: des dels seus precedents a mitjan s. XIX, passant per les
èpoques d'esplendor de la família Pujol i Bausis fins a la reconversió en societat anònima en mans de Narcís Vallvé i el seu tancament
definitiu l'any 1984.

2. La fàbrica

Explicació del procés de producció que es portava a terme a la fàbrica: la preparació de la terra, l¿elaboració de les peces i la cocció als
diferents forns.

3. La Producció

Recorregut pels diferents tipus de producció que es van dur a terme en els més de 100 d'anys d'existència de la fàbrica, posant especial
èmfasi en la seva vinculació amb el Modernisme. Cal destacar l'espai dedicat al taller de mosaic de Lluís Brú i Salelles.

Aquest àmbit fou creat el febrer del 2010. Se centra bàsicament en la tècnica del mosaic a través d'alguns elements museogràfics de
reproducció i amb tessel·les i estris originals del taller, l'interior del qual apareix reproduït en una imatge copsada l'any 1908.
La mostra exhibeix, també, algunes peces dels mosaics originals, així com dues peces musives excepcionals de la Fonda Marina.

Passatge Puig d'Ossa, s/n
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
934700218
museus@esplugues.cat
http://www.museus.esplugues.cat

La mirada tàctil