Museu Palau Mercader. Restes Arqueològiques entorn de l'Esglèsia de Santa Maria de Cornellà

  Facebook   YouTube   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Palau Mercader. Restes Arqueològiques entorn de l'Esglèsia de Santa Maria de Cornellà - Exposició permanent

Es tracta d'una part de les restes arqueològiques trobades en les excavacions de l'any 2009, que es van condicionar per quedar
descobertes i visibles al públic, juntament amb una plafons explicatius que ajuden a interpretar i entendre les restes.

Les restes trobades i avui parcialment visibles, pertanyen a quatre etapes històriques diferents:

Època romana (segle II d.C)
Diversos trams de mur localitzats a la part posterior de l'església de Santa Maria, entre el temple i l'edifici de la Rectoria, que podrien ser
dels espais d'habitatge.
Dues fosses de maniobres que servien de contrapesos de premses de vi.
I sis sitges distribuïdes per tota la zona d'excavació, destinades a l'emmagatzematge de productes agrícoles

Època medieval (segle XV)
Diversos trams de mur, la base d'una pilastra d'arrencament d'una arcada i restes d'un paviment pertanyent a una casa, situat tot davant
de la Rectoria.
Dues sitges destinades a conservar productes agrícoles.
Restes de fonaments i diferents murs de l'antiga església parroquial del segle XV, que va ser enderrocada durant els fets revolucionaris de
1936.
Diferents restes ceràmiques d'aquest període.

Època moderna (segle XVIII)
Estructures constructives que corresponen als fonaments del campanar de l'església,

Època contemporània (segle XIX)
Diferents trams de mur incorporats al conjunt i una fosa comuna situada al costat de la base del campanar.
Especial importància va tenir la descoberta de l'absis de l'església paleocristiana del segle VI davant mateix de l'entrada principal de l'edifici
consistorial. Al segle Xè, a aquesta església paleocristiana s'hi afegiren les dues columnes amb capitells corintis, que encara avui es poden
veure a l'entrada de l'Ajuntament.
Acabades les excavacions, es va condicionar una part d'aquest conjunt, amb plafons informatius i les proteccions necessàries, per tal de fer
visibles els testimonis patrimonials que ajuden a entendre la història més antiga del municipi. Actualment s'hi poden veure les restes
constructives de la vil·la romana del s. II d.C., de l'església parroquial del
segle XV, del campanar del segle XVIII i de l'absis paleocristià del segle VI d.C. El conjunt ha estat condicionat ha estat senyalitzat amb
plafons explicatius.

Plaça dels Enamorats i Plaça de l'Esglèsia
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT
934745135
museumercader@aj-cornella.cat