Museu Palau Mercader. Castell de Cornellà

  Facebook   YouTube   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Palau Mercader. Castell de Cornellà - Exposició permanent

L'exposició permanent consta del propi edifici, algunes restes estructurals del segle XVIII i d'una petita mostra de les restes trobades en les
excavacions arqueològiques de 1995 i 1998, que van de l'època ibèrica a la contemporània, passant per l'època romana, medieval i moderna.
Es tracta principalment de fragments ceràmics, alguns metalls i alguns vidres.