Museu Municipal Castell (MMUC)

  Facebook   Twitter
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Municipal Castell (MMUC) - Exposició permanent

Rubí. L'evolució d'un poble
Rubí ha estat sempre una terra d'acollida. El naixement de la ciutat el devem a diverses onades immigratòries iniciades ja amb els pobles ibers i romans. Al llarg del temps diverses cultures han deixat la seva empremta en aquest territori, però sens dubte els fluxos migratoris dels segles XIX i XX han estat els que han dibuixat el perfil de Rubí; primer amb l'arribada de persones de pobles propers, després de la mateixa província i, més tard, d'aragonesos, murcians, andalusos, gallecs, castellans, extremenys... Els últims en arribar han estat homes i dones del Magrib, l'Amèrica del Sud i l'Europa de l'Est. Tots som fruit d'immigrants que, en un o altre temps, han arribat a Rubí. Amb aquesta exposició volem plantejar un viatge enrere en el temps, partint des de la nostra realitat més propera, fins a arribar a conèixer les
diferents aportacions culturals de cadascun dels pobladors que s'han anat establint al llarg de la història al territori que és l'actual ciutat de Rubí.