Museu de L'Hospitalet - Can Riera

  Facebook   Twitter   YouTube   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu de L'Hospitalet - Can Riera - Oferta Pedagògica

Museu de L'Hospitalet - Can Riera
de 9 a 14 h
L' Hospitalet de Llobregat  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc) 

A partir d'una curta introducció tindrem un primer contacte amb els alumnes per copsar el nivell de coneixements. Dividirem el grup


Museu de L'Hospitalet - Can Riera
L' Hospitalet de Llobregat  Ciències Naturals: coneixement del medi natural  

Itinerari a peu que enllaça els barris de Collblanc, La Florida, Pubilla Casas, Can Serra, Sant Josep, Centre i Bellvitge. Recull d'alguns


Museu de L'Hospitalet - Can Riera
De 9 a 14 h
L' Hospitalet de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia  

A partir d'una curta introducció tindrem un primer contacte amb els alumnes per copsar el nivell de coneixements. Dividirem el


Museu de L'Hospitalet - Can Riera
Dilluns a divendres, de 9 a 14 h
L' Hospitalet de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia  

Amb aquest taller, volem fer un repàs dels fets polítics, econòmics i socials a l'Hospitalet per fer-nos una idea de quina era la


Museu de L'Hospitalet - Can Riera
L' Hospitalet de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia  

Es tracta d'un itinerari a peu pels barris Centre i Sant Josep. Permetrà recórrer espais d'especial rellevància durant la 2a República, la


Museu de L'Hospitalet - Can Riera
L' Hospitalet de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia  


Museu de L'Hospitalet - Can Riera
L' Hospitalet de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia