Museu municipal de Molins de Rei

  Facebook   Twitter   YouTube
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu municipal de Molins de Rei - Oferta Pedagògica

Museu municipal de Molins de Rei
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h
Molins de Rei  Ciències naturals, ecologia  


Museu municipal de Molins de Rei
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h
Molins de Rei  Ciències socials, història i etnologia  

S'ofereixen quatre tallers diferents segons la temàtica:


Museu municipal de Molins de Rei
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h
Molins de Rei  Ciències socials, història i etnologia  

Introducció a l'activitat:


Museu municipal de Molins de Rei
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h
Molins de Rei  Ciències socials, història i etnologia  

Introducció:


Museu municipal de Molins de Rei
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 i de 15.30 a 17.30 h
Molins de Rei  Ciències socials, història i etnologia  

Visita a l'exposició del Museu. Partint de l'experiència personal dels alumnes, veurem com l'artista, segons la seva biografia i les seves aptituds, representa coses i idees de maneres molt diverses. Durant el recorregut s'establiran connexions bàsiques entre les obres, tot destacant-ne la singularitat pel que fa al tractament del color, la forma, els materials emprats i les temàtiques representades. Es treballaran més en profunditat dues obres i s'aprendrà a interpretar-les sense cap informació prèvia; després s'aprofitaran les dades que ens proporcionen les cartel·les i altres documents i fotografies.


Museu municipal de Molins de Rei
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h. Cal concertar la visita prèviament.
Molins de Rei  Ciències socials, història i etnologia  

Possibilitat de triar una visita entre diferents àmbits del Museu:


Museu municipal de Molins de Rei
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h
Molins de Rei  Geografia i Territori  


Museu municipal de Molins de Rei
Molins de Rei  Geografia i Territori  


Museu municipal de Molins de Rei
Molins de Rei  Geografia i Territori  

Farem un recorregut a partir del Castell Ciuró pel camí de Santa Creu d'Olorda.


Museu municipal de Molins de Rei
1r. trimestre: segona setmana de desembre 2n. trimestre: segona setmana de març 3r. trimestre: segona setmana de maig
Molins de Rei  Temes diversos  

L'activitat s'estructura com un espectacle teatral. De la mà d'un personatge real s'anirà revisant la història de la mesura del temps, per aturar-se especialment en els rellotges de sol. S'explicarà el funcionament d'un rellotge de sol, com es construeix i com es pot arribar a interpretar. Mitjançant diapositives es farà un recorregut virtual pel municipi, per tal d'identificar els rellotges de sol que encara es conserven; es mirarà d'identificar-los, de situar-los cronològicament i s'intentarà esbrinar quina funció devien haver tingut en cada cas.