Museus de Martorell. Museu Municipal Vicenç Ros

  Facebook
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museus de Martorell. Museu Municipal Vicenç Ros - Productes

Museus de Martorell. Museu Municipal Vicenç Ros
Martorell  Jocs i joguines 

Làmina del joc de l'oca dels Museus de Martorell amb il·lustracions de rajoles catalanes d'arts i oficis.


Museus de Martorell. Museu Municipal Vicenç Ros
Martorell  Pins i imants 

Col·lecció de 8 imants de nevera amb il·lustracions d'elements patrimonials de Martorell. Es poden adquirir de forma individual. Els elements


Museus de Martorell. Museu Municipal Vicenç Ros
Martorell  Pins i imants 

Col·lecció de 6 imants de nevera que imiten rajoles amb il·lustracions d'oficis. Es poden adquirir de forma individual. Els oficis són els