Museu Torre Balldovina

  Facebook
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Torre Balldovina - Publicacions

Museu Torre Balldovina
Santa Coloma de Gramenet  Guia 

Guia d'activitats educatives pel curs 2003-2004. Compilació de propostes eminentment didàctiques que des del Museu Torre Balldovina posem a l'abast de professors i alumnes amb l'objectiu de facilitar informació, completar coneixements i motivar la sensibilització i la comprensió envers el patrimoni cultural i natural, mitjançant visites i tallers que hem agrupat en dos grans blocs temàtics: Apropa't a la història i Coneguem la natura.


Museu Torre Balldovina
Santa Coloma de Gramenet  Guia 


Museu Torre Balldovina
Santa Coloma de Gramenet  Guia 

Guia que ofereix, a través d'un recorregut cronològic que va des de la prehistòria fins als nostres dies, una mostra exhaustiva dels elements patrimonials de Santa Coloma, alguns dels quals tenen un interès que va molt més enllà de l'estrictament local. La seva visió conjunta permet redescobrir Santa Coloma, alguns dels seus paisatges, dels seus carrers i dels seus edificis.


Museu Torre Balldovina
Santa Coloma de Gramenet  Llibre 

L'obra està pensada en tres volums. Aquest primer, se centra en els precedents. És, doncs, la història de la guerra i del control del territori en el que serien, al capdavall, les terres catalanes, però abans que els catalans existissin com a tals.


Museu Torre Balldovina
Santa Coloma de Gramenet  Llibre 

Una aproximació rigorosa i atractiva a una cultura i a un admirable patrimoni arqueològic, constituït per ciutadelles, fortaleses, poblats i ciutats de 2.500 anys d'antigüitat.


Museu Torre Balldovina
Santa Coloma de Gramenet  Llibre 

Recull d'imatges de Santa Coloma de Gramenet de finals del segle XIX i començaments del XX. Són gairebé 75 anys d'història visionada a través de 327 fotografies d'aquells anys, i en dos períodes cronològics: el primer ensenya Santa Coloma en el canvi de segle, fins al voltant de l'any 1915, i el segon recull els anys en què el poble canvia, quan comença el seu creixement urbanístic i demogràfic.


Museu Torre Balldovina
Santa Coloma de Gramenet  Llibre 

Els Ibers del Nord és una posada al dia del coneixement arqueològic i, per tant, històric sobre una de les civilitzacions més brillants de la Mediterrània preromana, tal com es va desenvolupar a la part septemtrional de seu territori, entre Llenguadoc occidental i el nord del País Valencià


Museu Torre Balldovina
Santa Coloma de Gramenet  Llibre 

Publicació de la segona part del manuscrit de Jaume Galobardes (Santa Coloma de Gramenet, 1776-1863), tractant de vins i pagès colomenc que ens relata, a manera de memòries-diari, els fets més transcendents de la seva vida i de la seva societat més immediata, restant com a llegat una crònica històrica del seu temps. El document s'ha tractat des del punt de vist històric i lingüístic.


Museu Torre Balldovina
Santa Coloma de Gramenet  Llibre 

Breu repàs per la prehistòria i la història antiga de Santa Coloma de Gramenet amb tractament genèric, per centrar-se després en l'estudi dels jaciments ibèrics de Santa Coloma, sobretot en el més important, el poblat ibèric Puig Castellar. Les darreres pàgines contenen una descripció més tècnica dels materials arqueològics procedents dels jaciments del Puig Castellar i de Can Calvet.


Museu Torre Balldovina
Santa Coloma de Gramenet  Llibre 


Museu Torre Balldovina
Santa Coloma de Gramenet  Memòria 


Museu Torre Balldovina
Santa Coloma de Gramenet  Memòria 

EXHAURIT


Museu Torre Balldovina
Santa Coloma de Gramenet  Revista 

EXHAURIT