Museu Arxiu Municipal de Calella Josep M. Codina i Bagué

  Facebook   Twitter
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu Arxiu Municipal de Calella Josep M. Codina i Bagué - Informació general

El Museu-Arxiu de Calella és un museu pluridisciplinar que investiga, conserva i difon el patrimoni de la ciutat. Està instal·lat en un gran
casal del segle XVII i en un edifici de nova planta on hi ha l'arxiu històric.

Fundat el juny de 1959 per iniciativa d'un grup de calellencs, el creixement qualitatiu i quantitatiu del museu i de les seves col·leccions ha
estat constant des del 1979. L'arxiu històric, que compta amb un important fons documental, es nodreix de les aportacions municipals i de
diverses entitats i famílies calellenques. Els documents més antics es remunten fins al segle XI.

La col·lecció es compon majoritàriament d'objectes relacionats amb la ciència i la tècnica -especialment vinculats a la fabricació de gèneres
de punt- i d'objectes artístics. També hi ha elements d'arts decoratives i materials arqueològics, fruit de les excavacions a la vil·la romana
del municipi.

Categories

Etnologia Patrimoni natural Art Ciència i Tècnica Història

Altres seus

Museu del Turisme
Centre d'Interpretació del far de Calella
Refugi Antiaeri del Parc Dalmau
Sala d'Exposicions de l'Ajuntament Vell de Calella

Instal·lacions

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Aula-taller.
Sala d'exposicions temporals.

Serveis

Activitats culturals: visites guiades, tallers, música ....
Arxiu històric.
Serveis pedagògics i educatius.

Escoles Pies 36-40
08370 CALELLA
937695102
m.calella@diba.cat
http://www.calella.cat/museu