Centre d'Interpretació i jaciment El Camp de les Lloses

  Facebook   Twitter   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Centre d'Interpretació i jaciment El Camp de les Lloses - Informació general

La fundació estratègica del Camp de les Lloses, al voltant de l'any 120 aC, es relaciona amb una cruïlla de camins. El poblat devia ser un
vicus (agrupació de cases) de caràcter militar. El lloc era freqüentat pels soldats romans que hi estaven construint una via. Aquest camí
romà d'època republicana comunicava la costa catalana amb l'interior, travessant Osona.
El poblat, actualment, està en procés d'excavació. Els edificis presenten trets urbanístics plenament itàlics. Els materials recuperats ens
donen a conèixer la vida quotidiana d'una comunitat molt romanitzada.

El camp de les Lloses és un jaciment d'època romanorepublicana, fundat cap a l'any 120 aC. que forma part d'un parc arqueològic
museïsat que disposa d'un Centre d'Interpretació on s'exposa la col·lecció arqueològica. L'assentament és de plena època de romanització.
Es tracta d'un vicus militar on hi viuen families i hi freqüenten els soldats itàlics que construeixen una via que passa molt propera al poblat.

Categories

Història

Altres seus

Turó del Pla del Castell: Tonda o cisterna antiga; l'església de Sant Andreu del Castell; la Torre de Guaita del Castell de Tona.
Parc Roqueta: Pou de l'antic balneari Roqueta i el Balneari Ullastres

Serveis

Activitats culturals: visites guiades, tallers, música ....

carrer Pau Casals, 2
08551 TONA
938125234
tona.campdeleslloses@tona.cat
http://www.campdeleslloses.cat

La mirada tàctil