Centre d'Interpretació i jaciment El Camp de les Lloses

  Facebook   Twitter   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Centre d'Interpretació i jaciment El Camp de les Lloses - Exposició permanent

El jaciment, museïzat, disposa d'un centre d'interpretació on s'explica la manera de viure dels pobladors a través de la
col.lecció d'arqueologia exposada.

La mirada tàctil