Museu de Ciències Naturals de Granollers

  Facebook   Twitter   YouTube   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu de Ciències Naturals de Granollers - Publicacions

Museu de Ciències Naturals de Granollers
Granollers  Butlletí 

El Museu de Granollers-Ciències Naturals edita, des de l'any 2001, la revista Cynthia, que d'ara en endavant funciona com el butlletí informatiu del projecte del Catalan ButterflyMonitoring Scheme (CBMS).


Museu de Ciències Naturals de Granollers
Granollers  Catàleg 

Presentació. Què és un petit mamífer? Els insectívors. Erinaceus europaeus, Atelerix algirus, Talpa europaea, Crocidura russula, Suncus etruscus, Sorex araneus, Sorex minutus, Neomys anomalus, i Neomys fodiens. Els rosegadors. Sciurus vulgaris, Glis glis, Eliomys quercinus, Apodemus sylvatiucus, Apodemus flavicollis, Mus spretus, Mus musculus, Rattus rattus, Rattus norvegicus, Arvicola sapidus, Clethrionomys glareolus, Microtus agrestis i Microtus duodecimcostatus, Ecologia i biologia dels petits mamífers. Els paràsits del petits mamífers, Bibliografia.


Museu de Ciències Naturals de Granollers
Granollers  Catàleg 

Introducció. El bolet de les amanites. Classificació. Comestibilitat. Amanita batarrae, A. crocea, A. fulva, A. mairei, A. submembranacea, A. caesarea, A. phalloides, A. verna, A. citrina, A. porphyria, A. curtipes, A. ovoidea, A. junquillea, A. muscaria, A. pantherina, A. franchetii, A. rubescens, A. spissa, A. codinae. A. gracilior, A. strobiliformis, A. solitaria, A. vittadinii. Glossari. Bibliografia.


Museu de Ciències Naturals de Granollers
Granollers  Catàleg 

Fotografies de Josep Ramon Salas.


Museu de Ciències Naturals de Granollers
Granollers  Catàleg 

Personatges tractats: Antoni Cebrià Costa i Cuxart, Miquel Cuní i Martorell, Artur Bofill i Poch, Jaume Almera i Comas, Joan Cadevall i Diars, Estanislau Vayreda i vila, Joaquim Maria de Barnola i Escrivà de Romaní, Eduard Fontserè i Riba, Norbert Font i Sagué, Joan Baptista d'Aguilar-Amat i Banús, Josep Maluquer i Nicolau, Pius Font i Quer, Ignasi de Sagarra i de Castellarnau I Joaquim Maluquer i Nicolau.


Museu de Ciències Naturals de Granollers
Granollers  Catàleg 

índex. Presentació. El triàsic: un període poc conegut de la història de la vida. Els fòssils i el seu context. Història de la Terra. La Terra abans del triàsic. L'excavació i la recuperació de l'amfibi del Montseny Parotosuchus sp. La Terra al triàsic. Evolució dels laberintodonts. Què va passar després del triàsic fins als nostres dies.


Museu de Ciències Naturals de Granollers
Granollers  Catàleg 

Fotografies color, dibuixos, figures, taules.


Museu de Ciències Naturals de Granollers
Granollers  Catàleg 

Dibuixos de: Amadeu Blasco, Mercè Cartaña, Joaquim Conca, Jordi Corbera, Anna Maria ferrer, Francesc Jutglar, Àngels Jutglar, Carme Lorente, Lluís Montañà, Marta Montañà, Armand Muntés , Agnès Perelló, Carles Puche, Eduardo saiz, Assumpta Savall, Eugeni Sierra i Ràfols, Joan Subirana. Índex: Presentació. Pròleg. Introducció. La il.lustració científica. Ambient mediterrani. L'home i el Montseny. Ambient eurosiberià. Ambient boreoalpí. L'ofici d'il.lustrar. Els autors. text castelà. Text anglès.


Museu de Ciències Naturals de Granollers
Granollers  Guia 

Índex: Com usar la guia. Les comunitats vegetals. L'estació meteorològica. Les roques.


Museu de Ciències Naturals de Granollers
Granollers  Llibre 

Índex. Sumari. Breu història de les observacions meteorològiques a la ciutat de Granollers. Característiques de l'estació meteorològica de Granollers. Estudi de les diferents variables climatològiques. Precipitacions. Temperatures. Humitat. Sol i nebulositat. Vent. Pressió atmosfèrica. Efemèrides i fets curiosos. Perfil del clima de la ciutat de Granollers. Bibliografia.


Museu de Ciències Naturals de Granollers
Granollers  Llibre 


Museu de Ciències Naturals de Granollers
Granollers  Llibre 


Museu de Ciències Naturals de Granollers
Granollers  Llibre 

Les plantes medicinals del Montseny, els seus usos i virtuds, recollides en aquest llibre a partir de la tradició oral.


Museu de Ciències Naturals de Granollers
Granollers  Llibre 


Museu de Ciències Naturals de Granollers
Granollers  Revista 

Continguts de Lauro 24:


Museu de Ciències Naturals de Granollers
Granollers  Revista 

Amb una periodicitat semestral és una revista pluridisciplinar sobre Granollers i la comarca del Vallès Oriental Normament tots els seus números preenten treballs d'arqueologia, història medieval i moderna, història contemporània i ciències natuals. Presenta també un treball de major extensió, la monografia, sobre alguna d'aquestes disciplines. La revista recull també articles de museologia, novetats bibliogràfiques osbre la comarca, un recull bibliogràfic anual del Vallès, notícies del museu i fitxes d'elements del patrimoni cultural o natural.