Museu de Granollers. L'Adoberia. Centre d'interpretació històrica. El Granollers Medieval

  Facebook   Twitter   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu de Granollers. L'Adoberia. Centre d'interpretació històrica. El Granollers Medieval - Informació general

La adoberia d'en Ginebreda ha esdevingut l'única de la mitja dotzena adoberies que es té constància històrica i documental que hi havia
hagut a Granollers i que s'ha conservat amb prou entitat com per esdevenir un espai museogràfic. En aquest context s'ha endegat el
projecte que queda emmarcat per la muralla medieval i la pròpia adoberia i que arribaria fins a la industrialització.

Es trobava situada davant per davant de la porta de l'església de Sant Esteve, adossada el corredor de la muralla, al sector que hi havia
entre les dues bestorres, les restes de les quals es conserven entre el carrer de Ricomà i el de Barcelona i a tocar del vall de la mateixa
muralla.
Aquest fossat, un cop perduda la seva funció com a protecció de la muralla i en començar-se a construir fora d¿ella, va servir, en un primer
moment, d'abocador de les aigües i altres productes residuals de l'adoberia i, més tard, es va sanejar amb una claveguera que desaiguava
cap al riu Congost. Entre aquest carrer i, en motiu d'aquesta intervenció, s'hi ha recuperat l'antic carrer de Ginebreda convertit ara en un
corredor que uneix la plaça de l'Església i el carrer Museu.

Plaça de l'Església, 7
08401 GRANOLLERS
938426853
museu@ajuntament.granollers.cat
http://www.museugranollers.org/index.php/exposicions/l-adobe