Museu de Granollers. L'Adoberia. Centre d'interpretació històrica. El Granollers Medieval

  Facebook   Twitter   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu de Granollers. L'Adoberia. Centre d'interpretació històrica. El Granollers Medieval - Exposició permanent

Aquest espai, a més d'explicar l'adoberia per si mateixa, com una mostra de la preindustrialització al nostre país, pretén palesar la
importància de Granollers com a vila que es va formar a l'entorn d'una cruïlla d'antics eixos viaris. Aquests camins, que van tenir el seu
origen en època romana i que creuaven de Nord a Sud i d'Est a Oest les vessants de llevant de la fèrtil plana del Vallès, i que, potenciats
per la proximitat de la Via Augusta que discorria pel el corredor prelitoral, van permetre l'establiment de diverses vil·les romanes al seu
entorn i, més tard, uns incipients nuclis urbans que, des d'almenys el s. X, van donar lloc a la constitució d'un mercat, com a receptacle i
impulsor d'un comerç que tenia en la base l'agricultura del seu rerepaís, més enllà d'un migrat, sobretot aleshores, terme municipal.
L'intercanvi de productes i d'idees dóna lloc a un conjunt d'artesanies i serveis que porten, sobretot a partir del s. XV, al desenvolupament
econòmic, social i polític de la vila.