Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia. Casa de la Festa

  YouTube
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia. Casa de la Festa - Informació general

La Casa de la Festa d'Igualada reuneix en una exposició els elements materials que formen part de la Festa Major d'Igualada.

La Festa Major d'Igualada té el seu origen des de temps immemorials en honor al patró de la ciutat sant Bartomeu. L'any 1288 es troben les
primeres referències al patró i existeix a Igualada una capella dedicada a Sant Bartomeu. En els segles XIV i XV tant la diada de la Festa Major
com el Corpus esdevenen les festes més importants de la Vila.

Categories

Etnologia Art

Carrer del Dr. Joan Mercader, s/n
08700 IGUALADA
938046752
m.igualada@diba.cat
http://www.igualada.cat/ca/regidories/entorn-i-promocio-cult