Museu del Ter

  Facebook   Twitter   YouTube   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu del Ter - Arxius i documentació

Museu del Ter
Si vols consultar-lo contacta amb el Museu del Ter a través del telèfon 93 851 51 76 o el correu electrònic: info@museudelter.cat
Manlleu  Centre de Documentació 

El Centre de Documentació del Museu del Ter disposa d'informació pluridisciplinar sobre tots els àmbits que afecten el procés històric de la industrialització i la realitat fluvial. S'hi poden trobar fons documentals sobre la història industrial i social contemporània, fons lligats als espais fluvials en tots els seus àmbits, urbanisme de localitats riberenques, explotacions hidràuliques, problemàtica mediambiental, flora i fauna fluvial, legislació sobre el patrimoni vinculat a l'aigua, bibliografia geogràfica, fons cartogràfics, etc.