Museu de Gavà

Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu de Gavà - Exposició permanent

Des del novembre del 2002, a la planta noble del Museu de Gavà s'hi presenta l'exposició permanent ''Gavà, les veus del paisatge'', que vol interpretar el paisatge del Baix Llobregat, entès com un mosaic d'elements interrelacionats i en constant evolució, dels qual en formen part roques, animals, construccions i l'ésser humà mateix.

L'exposició proposa un recorregut per les diferents etapes de la història, des dels temps geològics fins a l'actualitat, tot prestant especial atenció a la relació entre l'ésser humà i el paisatge. Comença amb un espectacular audiovisual que integra projeccions i objectes reals dins d'un espai que evoca l'interior d'una mina, segueix amb una introducció al medi natural i continua amb un discurs cronològic desenvolupat en ambients construïts específicament per a cada període.

La visita es complementa amb un jardí botànic d'espècies autòctones, agrupades en els diferents ambients del massís del Garraf i del delta del Llobregat.
El museu ofereix també la visita al jaciment de les Mines Prehistòriques de Gavà, les mines en galeria més antigues d'Europa, que estaven dedicades a l'extracció de variscita, un mineral de color verd que s'emprava per fer joies.

Plaça Dolors Clua 13-14
08850 GAVA
932639610
museu@gava.cat
http://www.patrimonigava.cat