Museu de Gavà

Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu de Gavà - Publicacions

Museu de Gavà
Gavà  Catàleg 

Recull fotogràfic d'imatges antigues de carrers de Gavà amb el contrapunt contemporani, obra de membres de l'Agrupació Fotogràfica de Gavà.


Museu de Gavà
Gavà  Dossier 

Dossier informatiu sobre la visita i el taller adreçat als grups escolars de secundària. Es pot trobar informació general sobre el jaciment, l'època d'explotació minera i la vida quotidiana de les comunitat que hi van treballar. Inclou propostes didàctiques i el desenvolupament i solucionari de les activitats que fan els alumnes.


Museu de Gavà
Gavà  Llibre 

Història de la nissaga dels Marc a l'edat mitjana i de la seva vinculació amb el castell d'Eramprunyà. Apartat monogràfic sobre el castell.


Museu de Gavà
Gavà  Llibre 

Llibre i mapa. Llibre format per un mapa a escala 1:50.000 i una guia en què es descriuen les trenta-tres unitats de vegetació reflectides al mapa i aporta algunes claus per esbrinar com actuen els diferents factors condicionants de la distribució de la vegetació.


Museu de Gavà
Gavà  Quaderns 

"Amfibis i rèptils de Garraf". Treball efectuat per Albert Montori basat en un estudi portat a cap pel Departament de Biologia Animal (Vertebrats) de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, sobre la distribució d'amfibis i rèptils al Parc Natural de Garraf. Es presenta en forma de guia per facilitar la identificació de diferents espècies i conèixer els aspectes més interessants de la seva biologia i l'estat en què es troben les diferents poblacions.


Museu de Gavà
Gavà  Quaderns 

"Memòria de l'Escola-Taller Mines Prehistòriques de Gavà". Recull el projecte desenvolupat per l'escola-taller al llarg dels seus tres anys de vida: el projecte d'intervenció arqueològica, de conservació i seguretat, i els projectes museològic i museogràfic del jaciment de les Mines Prehistòriques de Gavà.


Museu de Gavà
Gavà  Quaderns 

Proposta d'experiència científica que presenta l'estudi dels sistemes naturals del massís de Garraf, no únicament com a complement d'una assignatura, sinó com una finestra a la ciència de l'ecologia. Inclou una proposta d'itinerari i experiències de camp.


Museu de Gavà
Gavà  Quaderns 

"La baronia d'Eramprunyà. El nostre poble entra en l'edat mitjana" Resum de la història de l'edat mitjana als dominis de la baronia d'Eramprunyà. Després d'una introducció general a l'època, se centra en la història de la baronia, des del segle X fins al XIX. Inclou un vocabulari i propostes didàctiques.


Museu de Gavà
Gavà  Quaderns 

"Un món entre ombres. Dones d'Eramprunyà". Treball de recerca històrica efectuat a partir de la documentació de la baronia d'Eramprunyà, centrat en un aspecte del passat no sempre tractat per la investigació, com és el de la història de les dones.


Museu de Gavà
Gavà  Quaderns 

"El Baix Llobregat i els jueus de Barcelona a la baixa edat mitjana (1348-1391)" Nova aportació per al coneixement de les relacions entre els jueus de Barcelona i els habitants del Baix Llobregat al segle XIV, estudiades a partir dels protocols notarials de Bonanat Rementol i de Pere de Pujol dipositats a l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Aquests documents testimonien préstecs i compres-vendes de raïm amb habitants de Gavà i del Baix Llobregat entre els anys 1348 i 1391.


Museu de Gavà
Gavà  Revista 

"Actes de la II Reunió de Treball sobre Aprovisionament de Recursos Lítics a la Prehistòria". Recull les actes del Col·loqui organitzat pel Museu de Gavà i l'Institut Milà i Fontanals del Consell Superior d'Investigacions Científiques el novembre de 1997


Museu de Gavà
Gavà  Revista 

"La vida als aiguamolls del delta del Llobregat". Aproximació al coneixement d'alguns dels aspectes que més clarament determinen el funcionament dels sistemes naturals de les maresmes del delta del Llobregat: la relació entre els éssers vius i les condicions físiques i químiques del medi en què viuen. Inclou propostes experimentals.


Museu de Gavà
Gavà  Revista 

"Actes del I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica". 2 vols, Museu de Gavà. Recull les actes del congrés organitzat pel Museu de Gavà i la Universitat Autònoma de Barcelona el març de 1995 i que va estar dedicat a la formació i implantació de les comunitats agrícoles. S'estructura en diferents capítols, corresponents als àmbits en què es van dividir les comunicacions presentades al congrés: paleoambient, economia, matèries primeres, assentaments i hàbitat, organització social i desenvolupaments regionals i canvi cultural.


Museu de Gavà
Gavà  Revista 

"El territori d'Eramprunyà entre els segles X i XIII". Recull la tesi doctoral de la Dra. Sanahuja sobre la història del terme d'Eramprunyà.


Museu de Gavà
Gavà  Revista 

"El Neolític Postcardial a les Mines Prehistòriques de Gavà (Baix Llobregat)". Revista científica en què es presenten els resultats de les excavacions efectuades per l'Escola-taller del Museu de Gavà a les mines de l'etapa neolítica postcardial, primera etapa d'explotació d'aquest jaciment. Inclou un apartat dedicat a la venus de Gavà.


Museu de Gavà
Gavà  Revista 

"Descobrim el Garraf (1996-1999)." Recull de les comunicacions presentades en les jornades Descobrim el Baix Llobregat dels anys corresponents. Articles sobre arqueologia, història, natura, mediambient... del Parc Natural del Garraf.