Museu d'Història de Cerdanyola-Ca n'Oliver

  Facebook   YouTube   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu d'Història de Cerdanyola-Ca n'Oliver - Exposició permanent

L'exposició permanent 'Cerdanyola, terra d'ibers' ofereix una visió àmplia de la societat i la cultura ibèrica laietana, des de la seva formació
fins a la seva desaparició, utilitzant com a exemples el poblat de Ca n'Oliver i d'altres jaciments ibèrics de Cerdanyola. L'exposició està
dividida en set grans àmbits temàtics en els quals més de 500 objectes, 7 audiovisuals, 2 interactius, centenars d'imatges, cites clàssiques
i
textos es combinen per donar protagonisme a les persones que van viure en aquest territori fa més de 2.000 anys.

L'exposició es complementa amb els 6.000 m2 visitables del jaciment arqueològic i tres edificis reconstruïts de funcionalitat i fases
diferents. La seva evolució es pot resseguir a través d'un itinerari senyalitzat, en el que es pot descobrir la trama urbana, la superposició
dels diferents fases constructives, les portes de la muralla, el sistema de clavegueram, el camp de sitges o la tipologia dels habitatges. Els
edificis ens acosten a la vida quotidana dels ibers i a algunes de les activitats productives de l'època, com la metal·lúrgia.

La visita a l'exposició permanent 'Cerdanyola, terra d'ibers' és un viatge per descobrir qui eren els ibers, com vivien, com s'organitzaven i
perquè va desaparèixer la seva cultura. La passejada pel poblat és una porta oberta al passat, a la vida quotidiana dels ibers

Carrer de València, 19
08290 CERDANYOLA DEL VALLES
935804500
museucanoliver@cerdanyola.cat
http://museucanoliver.cat/

La mirada tàctil