Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics

  Facebook   YouTube   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics - Oferta Pedagògica

Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar.
Sant Boi de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia  


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar
Sant Boi de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia  


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar
Sant Boi de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia  


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar
Sant Boi de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia  

Els itineraris que es proposen són els següents:


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar
Sant Boi de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia  

Els itineraris que es proposen són els següents:


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar.
Sant Boi de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia  

La primera part s'inicia amb una visita a les termes. Els alumnes tindran un dossier amb esquemes de decoracions, i tot un seguit de breus activitats per tal d'establir un diàleg amb l'educador/a, centrat sobre l'art aplicat a la decoració.


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar.
Sant Boi de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia  

La primera part s'inicia amb una visita guiada a les termes, on l'educador/a posarà l'accent sobre els aspectes constructius de l'edifici, i quins eren els oficis principals complementaris de l'arquitectura. A la segona part, ja a l'aula del museu, es passarà la projecció virtual amb comentaris per part de l'educador i dels alumnes. Seguidament, mitjançant el dossier didàctic, es descobrirà la forma de fer paviments diversos (Opus Signinum, Opus Tessellatum, Opus Sectile i Opus Spicatum).


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar.
Sant Boi de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia  


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar.
Sant Boi de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia  


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar.
Sant Boi de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia  


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Sant Boi de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia  


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar
Sant Boi de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia  


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar.
Sant Boi de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia  


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar.
Sant Boi de Llobregat  Prehistòria i arqueologia  


Museu de Sant Boi de Llobregat. Serveis tècnics
Horari escolar.
Sant Boi de Llobregat  Prehistòria i arqueologia