Museu de Badalona

  Facebook   Twitter   YouTube   Flickr   Instagram
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu de Badalona - Publicacions

Museu de Badalona
Badalona  Catàleg 

Catàleg del "Fons d'Art de la Ciutat ,de Badalona", integrat per pintures, dibuixos, litografies, escultures i ceràmica de procedència diversa- que es troben al Museu o a l' Ajuntament.


Museu de Badalona
Badalona  Dossier 

Debats i ponències presentats a la taula rodona celebrada el novembre de 1996 amb els resultats de les darreres investigacions sobre conjunts materials d'època romana tardana i de l'alta edat mitjana (segles IV-X), a la costa mediterrània peninsular i les Balears, tant els centres urbans com els assentaments rurals.


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Llibre de síntesi i divulgació sobre la ciutat romana, Baetulo.


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Relats per a l'ensenyament de l'Historia de Badalona. Complementen el llibre: notes explicatives, continguts d'aprenentatge, catàleg del patrimoni de Badalona, llenguatge de mariners i pescadors i de jocs de carrer.


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Estudi històric, molt documentat, del període 1931-1936 a Badalona.


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Recull d'articles (diari d'excavacions al Clos de la Torre de 1934-1936, sobre el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, i escrits diversos d' Història, Arqueologia i Etnografia badalonina) de l'arqueòleg badaloní, J. Font i Cussó (1910-1988).


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Mitjançant els estudis de les troballes de les excavacions realitzades al diferents jaciments (termes, muralles, casa del carrer Lladó, mosaics del carrer Fluvià, el Clos de la Torre, etc.), l'autor reconstrueix una síntesi de l'urbanisme, l'escultura, la ceràmica i la trajectòria històrica de Baetulo.


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Estudi monogràfic sobre el pintor badaloní Eduard Fló (1881-1958): l'artista, la seva producció artística, l'home.


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Divertit recull d'anècdotes badalonines, des de final del segle passat, que l'autor ha aconseguit escorcollant la seva memòria i la d'amics i coneguts, i rastrejant les publicacions locals, per on hi desfilen tot un seguit de personatges de Badalona des de Pompeu Fabra, Enric Borràs o el Mestre Pich Santasusana, alcaldes i regidors, fins a figures populars, com en Robin, en Camarcó, en Panchito, en Palla, en Xarxes, el Marraco, en Jalencas, el Bisonte, etc. Inclou un índex de noms (176 entrades).


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Estudi cronològic i de població detallat de tots el jaciments de l'àrea rural de Baetulo.


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Tipus de ceràmica apareguts a les excavacions de Baetulo (producció local, importació, produccions bétiques).


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Actes del I Col.loqui d'Arqueologia Romana. Badalona, 1985. Reproducció de les ponències, comunicacions i debats del I Col·loqui d'Arqueologia Romana sobre el vi a l'antiguitat (Badalona del 28 de novembre al 1 de desembre de 1985) aportades per especialistes de tot el món: precedents (popularització de l'ús del vi introduïda pels grecs, i problemàtica del contingut de les àmfores ibèriques); finals de la República i els inicis de l'Imperi (inici de la producció del vi laietà i la fabricació de les primeres àmfores laietanes conegudes); Alt Imperi ; Baix Imperi.


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

El llibre explica la història de la ciutat romana de Baetulo, l'actual Badalona, a través de les restes i dels objectes que fa més de 2000 anys formaven part de la vida quotidiana dels baetulonenses. Aquest recorregut històric es fa a través d'uns textos entenedors i de nombroses fotografies i dibuixos que ajuden a explicar la historia d'aquesta ciutat de manera senzilla i planera, però alhora rigorosa i exacta.


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Visió cronològica de la ràdio a Badalona, des de les primeres provatures dels pioners de la ràdio a la nostra ciutat (Ràdio Badalona, Radio Miramar) fins a Ràdio Ciutat de Badalona. Completen el llibre un cronologia i una bibliografia sobre el tema.


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Reproducció de les ponències, comunicacions i debats del I Col·loqui d'Arqueologia Romana sobre el vi a l'antiguitat (Badalona, del 28 de novembre al 1 de desembre de 1985) aportades per especialistes de tot el món sobre el tema.


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Baetulo: la ceràmica de vernís negre, -amb el sots títol "Una contribució a l'estudi de la romanització a la Laietània"-, és la tesi de llicenciatura de M. Carme Jiménez. Les ceràmiques de vernís negre, tradicionalment conegudes com a ceràmiques «campanianes» perquè majoritàriament procedeixen de la regió italiana de la Campània, són un dels fòssils directors més útils per a l'estudi del procés de romanització que es desenvolupà en el nostre país en el període que va des de la segona guerra púnica, al final del segle III a.C., fins al principat d'August, poc abans del canvi d'era. Es tracta de peces que en si mateixes no tenen ni espectacularitat ni bellesa artística, però que són en canvi un instrument potent per a l'aplicació del mètode arqueològic, que permet fer parlar els vestigis d'aquell passat, sempre escassos i fragmentaris, però que constitueixen la base de la nostra ciència.


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Estudi de les àmfores (per transportar vi i oli) i les marques d'àmfora, trobades en les excavacions de la ciutat de Baetulo, que posa en evidència la importància d'aquesta ciutat en l'antiguitat com a centre productor i envasador del vi a la Laietània. Inclou una bibliografia, un inventari de les marques sobre àmfora, i diversos índexs: de marques, de nomina, de noms únics, geogràfic de forns i de jaciments.


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Biografia i estudi sobre l'obra del periodista i dibuixant J. Passarell (1889-1975)(dibuixos i articles) a la premsa de Badalona i Barcelona.


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Una panoràmica profusament il·lustrada de l'evolució històrica de la vida badalonina durant el franquisme, que fa referència a l'entorn i a les modificacions que experimentà amb el pas del temps, a les principals activitats dels seus habitants, als esdeveniments polítics i socials més destacats, i a aspectes diversos de la vida ciutadana quotidiana.


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Contribució a l'estudi del vidre en època romana a Baetulo. Història, tècnica, conservació i restauració del vidre antic. Vidres procedents d'excavacions i vidres sense estratigrafía (mosaic, bols, plats, vasos, ampolles-flascons-gerres, ungüentaris, urnes, decoracions, nanses i petits objectes d'ús personal).


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Biografia, bibliografia i selecció de fotografies del fotògraf badaloní Josep Cortinas Suñol.


Museu de Badalona
Badalona  Llibre 

Una panoràmica profusament il·lustrada de l'evolució històrica de la vida badalonina des de l'últim terç dels segle XIX-quan comença a generalitzar-se l'ús de la fotografia- fins el final de la guerra civil, que fa referència a l'entorn i a les modificacions que experimentà amb el pas del temps, a les principals activitats dels seus habitants, als esdeveniments polítics i socials més destacats, i a aspectes diversos de la vida ciutadana.


Museu de Badalona
Badalona  Revista 

Revista que publica articles sobre fets, usos, costums i personatges de la història i la cultura local; arquitectura, urbanisme, filologia, arqueologia, història, literatura, música, esports, lleure, natura, ecologia, ciència, tècnica, plàstica, cultura. etc.