Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia

  Facebook
Home > Xarxa de museus > Museus locals > Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia - Exposició permanent

CAL BOYER, una antiga fàbrica cotonera de finals de segle XIX: Àmbits

L'home i l'aigua
Presenta una visió general de les qualitats i ús de l'aigua. La col·lecció d'estris i enginys hidràulics es reforça amb el Canal
d'experimentació, que ens ajuda a comprendre els mètodes de canalització i d'aprofitament energètic i industrial de l'aigua.

Univers de pell
L'ús de la pell ha acompanyat la humanitat al llarg del temps en diferents cultures. Una selecció acurada d'objectes,
confeccionats total o
parcialment amb pell, exemplifiquen les múltiples aplicacions i utilitats de la pell adobada.

L'ofici d'adober
Generacions d'adobers han treballat la pell a Igualada. Eines i màquines són els testimonis dels inicis manufacturers i de la
millora constant, fins a la implantació industrial que explica la vigència dels processos productius de les empreses adoberes
actuals i la configuració de tot el barri del Rec.

Carrer Dr. Joan Mercader sn
08700 IGUALADA
938046752
m.igualada@diba.cat
http://museupelligualada.cat/

La mirada tàctil