Oferta pedagògica

EA


110 resultats de cerca trobats

Museu de Badalona
Feiners de 10 a 14 h. i de 16 a 18:30 h.
Badalona  Ciències socials, història i etnologia   Cicles formatius  EA  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP 

La visita a aquesta fàbrica, fundada pels germans Bosch el 1868, permet conèixer el sistema de producció artesana que s'utilitza per


Museu de Badalona
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, de 10 a 14 h.
Badalona  Prehistòria i arqueologia   EA  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP 

Es tracta d'un nou espai d'uns de 3.400 m que permet descobrir in situ la ciutat romana de Baetulo.


Museu Molí Paperer de Capellades
De dilluns a divendres de 10 a 14 h. i de 15 a 18 h. Dissabtes, diumenges i festius d'11 a 14 h Agost, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Capellades  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EI  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais  Tots els nivells 

Visita guiada per les sales del museu sobre la història del paper, el procés artesanal del paper amb tot l'utillatge dels segles XVIII i XIX que encara es conserva en el soterrani del molí, i finalment el procés industrial.


Museu Molí Paperer de Capellades
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15 a 18h Dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 14 h Agost, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Capellades  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EI  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais  Tots els nivells 

Visita guiada per les sales del museu sobre la història del paper, el procés artesanal amb tot l'utillatge del segle XVIII i XIX que encara es conserva en el soterrani del molí, i el procés industrial. Després de conèixer el procés artesanal es realitzarà un taller on cadascún dels visitants farà un full de paper blanc a mà. Els visitants s'emportaran el paper premsat i l'hauran de deixar assecar al centre o a casa.


Museu Molí Paperer de Capellades
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h. Dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 14 h Agost, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Capellades  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EI  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais  Tots els nivells 

Visita guiada per les sales del museu sobre la història del paper, el procés artesanal amb tot l'utillatge del segle XVIII i XIX que encara es conserva en el soterrani del molí, i el procés industrial. Després de conèixer el procés artesanal es realitzarà un taller on cadascún dels visitants farà un full de paper blanc a mà. Els visitants s'emportaran el paper premsat i l'hauran de deixar assecar al centre o a casa.


Museu Molí Paperer de Capellades
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h (excepte tots els dies del mes d'agost)
Capellades  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais 

Visita guiada per les sales del museu sobre la història del paper, el procés artesanal amb tot l'utillatge del segle XVIII i XIX que encara es conserva al soterrani del molí, i el procés industrial. Després de conèixer el procés artesanal es realitzarà un taller on s'ensenyarà a preparar la pasta de paper a partir de paper de diaris vells i on cadascú dels visitants farà un full de paper reciclat. Els visitants s'emportaran el paper premsat per assecar-lo al centre o a casa.


Museu Molí Paperer de Capellades
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h Dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 14 h Agost, de dilluns a divendres de 10 a 14 h
Capellades  Ciencia i tècnica   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EI  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais  Tots els nivells 

Visita guiada per les sales del museu sobre la història del paper, el procés artesanal del paper amb l'utillatge dels segles XVIII i XIX que encara es conserva en el soterrani del molí, i finalment el procés industrial.


Museu Molí Paperer de Capellades
De dill. a div. de 10 a 14 h. i de 15 a 18 h. Dissabtes, diumenges i festius d'11 a 14h Agost: de dilluns a divendres de 10 a 14 h
Capellades  Ciencia i tècnica   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EI  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais  Tots els nivells 

Visita guiada per les sales del museu sobre la història del paper, el procés artesanal amb tot l'utillatges del segle XVIII i XIX que encara es conserva al soterrani del molí, i el procés industrial. Després de conèixer el procés artesanal es realitzarà un taller on cadascún dels visitants farà un full de paper blanc a mà. Els visitants s'emportaran el paper premsat i l'hauran de deixar assecar al centre o a casa.


Museu Molí Paperer de Capellades
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h. i de 15 a 18 h. (excepte tots els dies del mes d'agost)
Capellades  Ciencia i tècnica   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EI  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais  Tots els nivells 

Visita guiada per les sales del museu sobre la història del paper, el procés artesanal amb tot l'utillatge del segle XVIII i XIX que encara es conserva al soterrani del molí, i el procés industrial. Després de conèixer el procés artesanal es realitzarà un taller on cadascún dels visitants farà tres fulls de paper a mà (blanc, color i reciclat). Els visitants s'emportaran el paper premsat per assecar-lo al centre o a casa.


Museu Molí Paperer de Capellades
De dill. a div. de 10 a 14 h. i de 15 a 18 h. Dissabtes, diumenges i festius d'11 a 14 h Agost: de dilluns a divendres de 10 a 14 h
Capellades  Ciències naturals, ecologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EI  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais  Tots els nivells 

Visita guiada per les sales del museu sobre la història del paper, el procés artesanal del paper amb tot l'utillatge dels segles XVIII i XIX que encara es conserva en el soterrani del molí, i finalment el procés industrial.


Museu Molí Paperer de Capellades
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h. Dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 14 h Agost, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Capellades  Ciències naturals, ecologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EI  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais  Tots els nivells 

Visita guiada per les sales del museu sobre la història del paper, el procés artesanal amb tot l'utillatge del segle XVIII i XIX que encara es conserva al soterrani del molí, i el procés industrial. Després de conèixer el procés artesanal es realitzarà un taller on cadascún dels visitants farà un full de paper blanc a mà. Els visitants s'emportaran el paper premsat per assecar-lo al centre o a casa.


Museu Molí Paperer de Capellades
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h Dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 14 h Agost, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Capellades  Ciències naturals, ecologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EI  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais  Tots els nivells 

Visita guiada per les sales del museu sobre la història del paper, el procés artesanal amb tot l'utillatge del segle XVIII i XIX que encara es conserva en el soterrani del molí, i el procés industrial. Després de conèixer el procés artesanal es realitzarà un taller on cadascún dels visitants farà un full de paper blanc a mà. Els visitants s'emportaran el paper premsat i l'hauran de deixar assecar al centre o a casa.


Museu Molí Paperer de Capellades
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h (excepte tots els dies del mes d'agost)
Capellades  Ciències naturals, ecologia   Cicles formatius  EA  EE  EI  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais  Tots els nivells 

Visita guiada per les sales del museu sobre la història del paper, el procés artesanal amb tot l'utillatge del segle XVIII i XIX que encara es conserva al soterrani del molí, i el procés industrial. Després de conèixer el procés artesanal es realitzarà un taller on cadascún dels visitants farà tres fulls de paper a mà (blanc, color i reciclat). Els visitants s'emportaran el paper premsat per assecar-lo al centre o a casa


Museu Molí Paperer de Capellades
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h
Capellades  Ciències naturals, ecologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EI  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais  Tots els nivells 

Visita guiada per les sales del museu sobre la història del paper, el procés artesanal amb tot l'utillatge del segle XVIII i XIX que encara es conserva en el soterrani del molí, i el procés industrial. Després de conèixer el procés artesanal es realitzarà un taller on cadascún dels visitants farà tres fulls de paper a mà (blanc, color i reciclat). Els visitants s'emportaran el paper premsat i l'hauran de deixar assecar al centre o a casa.


Museu Molí Paperer de Capellades
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h (excepte tots els dies del mes d'agost)
Capellades  Ciències naturals, ecologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais  Tots els nivells 

Visita guiada per les sales del Museu sobre la història del paper, el procés artesanal i el procés industrial. Després de conèixer el procés artesanal de la fabricació del paper es realitzarà un taller de paper reciclat on s'ensenyarà a preparar la pasta de paper a partir de paper de diaris vells i on casdascún dels visitants farà un fulls de paper reciclat. Els visitants s'emportaran el paper premsat per deixar assecar al centre o a casa


Museu Molí Paperer de Capellades
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h. Dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 14h Agost, de dilluns a divendres de 10 a 14 h
Capellades  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EI  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais  Tots els nivells 

Visita guiada per les sales del museu sobre la història del paper, el procés artesanal del paper amb tot l'utillatge dels segles XVIII i XIX que encara es conserva en el soterrani del molí, i finalment el procés industrial.


Museu Molí Paperer de Capellades
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h Dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 14 h Agost, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Capellades  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EI  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais  Tots els nivells 

Visita guiada per les sales del museu sobre la història del paper, el procés artesanal amb tot l'utillatge del segle XVIII i XIX que encara es conserva en el soterrani del molí, i el procés industrial. Després de conèixer el procés artesanal es realitzarà un taller on cadascún dels visitants farà tres fulls de paper (blanc, d'un color, i reciclat) a mà. Els visitants s'emportaran el paper premsat i l'hauran de deixar assecar al centre o a casa.


Museu Molí Paperer de Capellades
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15 a 18h. Dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 14 h Agost, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Capellades  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EI  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais  Tots els nivells 

Visita guiada per les sales del museu sobre la història del paper, el procés artesanal amb tot l'utillatge del segle XVIII i XIX que encara es conserva al soterrani del molí, i el procés industrial. Després de conèixer el procés artesanal es realitzarà un taller on s'ensenyarà a preparar la pasta de paper a partir de paper de diaris vells i on cadascú dels visitants farà un full de paper reciclat. Els visitants s'emportaran el paper premsat per assecar-lo al centre o a casa.


Museu Molí Paperer de Capellades
De dill. a div. de 10 a 14 h i de 15 a 18h. Dissabtes, diumenges i festius d'11 a 14 h Agost: de dilluns a divendres de 10 a 14 h
Capellades  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EI  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais  Tots els nivells 

Visita guiada per les sales del museu sobre la història del paper, el procés artesanal amb tot l'utillatge del segle XVIII i XIX que encara es conserva en el soterrani del molí, i el procés industrial. Després de conèixer el procés artesanal es realitzarà un taller on cadascún dels visitants farà un full de paper blanc a mà. Els visitants s'emportaran el paper premsat i l'hauran de deixar assecar al centre o a casa.


Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu
Dilluns i dimecres, de 17.30 a 20 h.
Cardedeu  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  EA 

Cursos trimestrals de pintura.


Museu de les Mines de Cercs
Cercs  Ciències naturals, ecologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  Esplais 

La visita guiada a les mines a cel obert té com objectiu explicar l'impacte ambiental que ha generat aquest tipus d'explotacions carboníferes a l'alt Berguedà.


Museu de les Mines de Cercs
Cercs  Ciències naturals, ecologia   Cicles formatius  EA  EP: CS  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP 

Taller de geologia i paleontologia que s'efectua al cel obert de Fumanya (1500 m d'alçada), situat a 6 km del Museu de les Mines


Museu Palau Mercader
Matins de 9 a 14h.
Cornellà de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia   EA  EP  ESO 

Aquesta exposició us convida a fer un passeig pel món del joc en temps antics.


MEL. Museus d'Esplugues de Llobregat. Museu Can Tinturé i Museu de Ceràmica La Rajoleta
De dimarts a diumenges, de 10 a 14h. Dimarts a dissabte, de 17.00 a 20h.
Esplugues de Llobregat  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  Cicles formatius  EA  ESO  ESP 

Visita al Museu Can Tinturé que, amb un fons que va del segle XIII al segle XIX, descobreix un objecte senzill, la rajola de mostra. Es desperta la consciència de l'alumnat sobre els usos i virtuts d'un element quotidià, realitzat de manera anònima i artesanal, que esdevé objecte de museu. A partir de la col.lecció es treballaran els següents aspectes: funcionalitat, tècniques de producció, estètica i disseny, col.leccionisme.


MEL. Museus d'Esplugues de Llobregat. Museu Can Tinturé i Museu de Ceràmica La Rajoleta
De dimarts a diumenge, de 10 a 14h. De dimarts a dissabte, de 17.00 a 20h.
Esplugues de Llobregat  Ciencia i tècnica   Cicles formatius  EA  ESO  ESP 

Recorregut per la història i els diferents tipus de forns de l'antiga Fàbrica Pujol i Bausis, referent de la producció ceràmica del modernisme. La visita es pot enfocar des del punt de vista de la tecnologia o del modernisme.


MEL. Museus d'Esplugues de Llobregat. Museu Can Tinturé i Museu de Ceràmica La Rajoleta
De dimarts a diumenge, de 10 a 14 h. De dimarts a diumenge, de 17 a 20 h.
Esplugues de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia   Cicles formatius  EA  ESO  ESP 

La visita als dos espais permet realitzar una explicació cronològica que comença a Can Tinturé, reflex d'una producció artesanal, i continua a Pujol i Bausis, on es mostra l'evolució cap a la producció industrial de ceràmica aplicada.


Museu de Ciències Naturals de Granollers
Del dilluns 21 d'octubre de 2019 al dimarts 30 de juny de 2020
Granollers  Ciències Naturals: coneixement del medi natural   Batxillerat  Cicles formatius  EA  ESO 

L'activitat s'adaptarà a les necessitats i interessos de cada grup escolar, a partir d'alguns dels temes que es presenten a continuació: A


Museu de Ciències Naturals de Granollers
Del dilluns 02 de setembre de 2019 al dimarts 30 de juny de 2020
Granollers  Ciències naturals, ecologia   Batxillerat  Cicles formatius  EA  ESO 

Conjunt d'activitats plantejades com a petits experiments al laboratori perquè l'alumnat integri coneixements i els apliqui per donar


Museu de Granollers
Dimarts i dijous, de tot el curs, horari escolar. Hores convingudes
Granollers  Ciències socials, història i etnologia   EA  EP: CS  ESO  ESP 

Visita i treball a la nova exposició permanent del Museu, que és un intent de síntesi des de les èpoques més antigues fins a les portes de l'època contemporània. Els eixos bàsics d'aquesta visió de la història són el treball, el pensament i la vida quotidiana. L'espai dedicat al neolític mostra unes formes de vida i d'economia de supervivència dels primers pobladors que vivien als entorns de l'actual Granollers, i una estructura funerària típica d'aquesta zona.


Museu de Granollers
Dimarts i dijous, de tot el curs, horari escolar. Hores convingudes
Granollers  Ciències socials, història i etnologia   EA  EP: CS  ESO  ESP 

Visita i treball a la nova exposició permanent del Museu, que és un intent de síntesi des de les èpoques més antigues fins a les portes de l'època contemporània. Els eixos bàsics d'aquesta visió de la història són el treball, el pensament i la vida quotidiana. L'espai dedicat al neolític mostra unes formes de vida i d'economia de supervivència dels primers pobladors que vivien als entorns de l'actual Granollers, i una estructura funerària típica d'aquesta zona.


Museu de Granollers
Dimarts i dijous, de setembre a juny, horari lectiu. Hores convingudes.
Granollers  Ciències socials, història i etnologia   EA  EP: CS  ESO 

Basada en un recorregut per les muralles, aquest itinerari urbà pretén ser una introducció a la vida a l'edat mitjana, centrada fonamentalment en la ciutat. Així, Granollers és el punt obligat de referència amb ocasió, sobretot, del tema del mercat. Juntament amb aquesta temàtica, el passeig per la ciutat medieval ens mostra les muralles amb les seves portes i torres, els edificis públics i la seva arquitectura, els barris amb els seus gremis d'artesans, la vida domèstica i l'església amb el seu paper aglutinador i alhora didàctic envers la població.


Museu de Granollers
Dimarts i dijous, dijous de tot el curs, horari escolar. Hores convingudes.
Granollers  Prehistòria i arqueologia   EA  EP  ESO  ESO: 1r. cicle 

Aquest taller té com a objectiu que l'alumnat conegui de prop els aspectes quotidians de la vida en època romana, principalment d'una manera lúdica. Per a això, les explicacions i les activitats del taller giren a l'entorn d'un joc amb el qual els alumnes poden anar reconstruint ells mateixos la forma de vida dels romans amb l'ajut dels elements i de les pistes que se li posaran a l'abast. Així mateix, se li demana un esforç de reflexió per tal que compari la vida d'aquella època amb l'actual.


Museu de Granollers
Dimarts i dijous, dijous de tot el curs, horari escolar. Hores convingudes.
Granollers  Prehistòria i arqueologia   EA  EP: CS  ESO  ESP 

Aquest taller té com a objectiu que l'alumnat conegui els aspectes essencials de la vida en aquest període prehistòric. Les explicacions i les activitats del taller giren a l'entorn de l'espai de la reconstrucció de l'hàbitat neolític de l'exposició permanent, amb les quals els alumnes poden anar reconstruint ells mateixos la forma de vida de fa uns 5.000 anys amb l'ajut dels elements i de les troballes que se li posaran a l'abast. Així mateix, se li demana un esforç de reflexió per tal que copçar la importància relativa de la cronologia de les diferents èpoques històriques i prehistòriques.


Museu de Granollers
Dimarts i dijous de setembre a juny, en horari lectiu. Hores convingudes.
Granollers  Prehistòria i arqueologia   EA  EP: CS  ESO  ESP 

Visita i treball a la nova exposició permanent del Museu, que és un intent de síntesi des de les èpoques més antigues fins a les portes de l'època contemporània. Els eixos bàsics d'aquesta visió de la història són el treball, el pensament i la vida quotidiana. L'espai dedicat al neolític mostra unes formes de vida i d'economia de supervivència dels primers pobladors que vivien als entorns de l'actual Granollers, i una estructura funerària típica d'aquesta zona. La romanització està representada per una gran varietat de materials que palesen que el Vallès fou una de les comarques més antigament romanitzades.


Museu de Granollers
Dimarts i dijous, de setembre a juny, en horari lectiu. Hores convingudes.
Granollers  Prehistòria i arqueologia   EA  EP: CS  ESO 

Després de fer una introducció general del que és i el que pretén l'arqueologia, amb materials gràfics, el treball al laboratori ens aproxima, d'una manera pràctica, a l'arqueologia, com es treballa i quins resultats s'obtenen; els alumnes treballen amb materials reals obtinguts en diverses excavacions, i les anotacions i les fitxes que es van omplint són també una adaptació de la documentació que utilitzen els arqueòlegs.


Museu de L'Hospitalet - Can Riera
L' Hospitalet de Llobregat  Ciències Naturals: coneixement del medi natural   Batxillerat  EA  ESO: 2n cicle 

Itinerari a peu que enllaça els barris de Collblanc, La Florida, Pubilla Casas, Can Serra, Sant Josep, Centre i Bellvitge. Recull d'alguns


Museu de L'Hospitalet - Can Riera
L' Hospitalet de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia   Batxillerat  EA  ESO: 2n cicle  ESP 

Es tracta d'un itinerari a peu pels barris Centre i Sant Josep. Permetrà recórrer espais d'especial rellevància durant la 2a República, la Guerra Civil i la dictadura franquista.


Museu de L'Hospitalet - Can Riera
L' Hospitalet de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia   Batxillerat  EA  ESO: 2n cicle  ESP 

Es tracta d'un itinerari a peu pels barris de Collblanc i La Torrassa. Permetrà recórrer espais d'especial rellevància durant la 2a República, la Guerra Civil i la dictadura franquista.


Museu de L'Hospitalet - Can Riera
L' Hospitalet de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia   Batxillerat  EA  ESO: 2n cicle  ESP 

Els participants recorreran els principals escenaris de la vida i les accions del cèlebre guerriller antifranquista i anarquista hospitalenc Quico Sabaté.


Museu de L'Hospitalet - Casa Espanya
L' Hospitalet de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia   Cicles formatius  EA  EE  EP  ESO  ESP  Esplais 

Les rutes de les dones de L'Hospitalet volen posar de manifest la participació de les dones en la construcció de la ciutat. La Ruta I és una


Museu de L'Hospitalet - Casa Espanya
L' Hospitalet de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia   Cicles formatius  EA  EE  EP  ESO  ESP  Esplais 

Aquestes rutes volen posar de manifest la participació de les dones en la construcció de la ciutat. La Ruta II ens acompanya per les viles


Museu de L'Hospitalet - Casa Espanya
L' Hospitalet de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia   Cicles formatius  EA  EP: CS  ESO  ESP 

La visita a la fàbrica Tecla Sala, avui reconvertida en Biblioteca i Centre Cultural, és un viatge al passat recent de la ciutat que suposa una


Museu de L'Hospitalet - Casa Espanya
L' Hospitalet de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia   Cicles formatius  EA  EE  EP: CS  ESO  ESP 

Descoberta de l'obra de l'arquitecte Puig i Gairalt a L'Hospitalet mitjançant un itinerari a peu pels barris de Collblanc i la Torrassa.


Museu de L'Hospitalet - Casa Espanya
L' Hospitalet de Llobregat  Ciències socials, història i etnologia   Cicles formatius  EA  EE  EP  ESO  ESP 

Itinerari a peu pels barris del Centre i Sant Josep per descobrir el patrimoni industrial de L'Hospitalet mitjançant l'experiència de la història dels edificis de les antigues fàbriques construïdes a meitat del segle XIX.


Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia
Tot el curs escolar de dilluns a divendres de 9 a les 18h
Igualada  Ciencia i tècnica   EA  EE  EI  EP  EP: CI 

L'aigua està per tot arreu: l'agafem de la natura i la fem servir per beure i cuinar, per fabricar begudes, per rentar, per apagar focs, per


Museu del Ter
De dimarts a divendres, de 9:30 a 17h. Fora d¿aquest horari, caldrà coordinar-ho amb el Museu del Ter.
Manlleu  Ciències socials, història i etnologia   Batxillerat  Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EP: CM  EP: CS  ESO  ESP  Esplais 

Un actor situarà els alumnes de secundària i batxillerat al període de la industrialització del segle XIX. Amb aquesta visita, els alumnes es posaran a la pell dels treballadors de la fàbrica i podran veure el procés de transformació del cotó en fil i el funcionament de la turbina Fontaine.


Museu Comarcal de Manresa
De dilluns a diumenge a convenir.
Manresa  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EP: CS  ESO  Esplais 

A la sala d'arqueologia coneixereu com vivien els romans en una vil.la del Bages. Mitjançant l'anàlisi i l'estudi dels objectes exposats a la


Museu Comarcal de Manresa
Dilluns a diumenge, visites concertades
Manresa  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EP: CS  ESO  ESP  Esplais 

Els alumnes esdevenen protagonistes de la història a través dels rols que interpreten en el joc, com a membres d'un gremi de la Manresa


Museu Comarcal de Manresa
Dillins a diumenge, visites concertades
Manresa  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EP: CS  ESO  ESP  Esplais 

A les sales del museu ha desaparegut una peça que formava part del retaule barroc del Roser, un inspector pren part en l'assumpte i amb la col.laboració dels alumnes resoldran els fets i esbrinaran on s'amaga l'objecte del crim.


Museu Comarcal de Manresa
De dilluns a diumenge a convenir.
Manresa  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EP: CS  ESO  ESP  Esplais 

Itinerari per Manresa, partint dels tres moments històrics més importants: el creixement i l'expansió de la ciutat en l'època medieval, la


Museu Comarcal de Manresa
De dimarts a divendres de 9 a 13h.
Manresa  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EP: CS  ESO  ESP  Esplais 

Itinerari per l'estructura urbana de la Manresa Medieval. L'itinerari comença a la Sala Medieval del museu amb la Ceràmica Medieval,


Museu Comarcal de Manresa
De dilluns a diumenge a convenir.
Manresa  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EP: CS  ESO  ESP  Esplais 

Itinerari per les obres dels principals arquitectes de l'època del Modernisme.


Museu Comarcal de Manresa
De dilluns a diumenge a convenir.
Manresa  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EP: CS  ESO  ESP  Esplais 

Un recorregut per descobrir els principals edificis barrocs de la ciutat i la gran escola d¿escultura barroca de Manresa.


Museu Comarcal de Manresa
De dilluns a diumenge a convenir.
Manresa  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  ESO  ESP  Esplais 

Visita guiada per les sales del Museu, sala de geologia fins l'art modern.


Museu Comarcal de Manresa
De dilluns a diumenge a convenir.
Manresa  Prehistòria i arqueologia   Cicles formatius  EA  EE  EP: CS  ESO  ESP  Esplais 

Després d'una visita a la sala d'arqueologia del Museu on s'observaran materials de les diferents excavacions que s'han fet al Bages, entre


Museu Municipal de Nàutica del Masnou
De dl a dv, de 10 a 14h
El Masnou  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EP  ESO  ESP  Esplais 

Passejada pel Masnou centrada en el desenvolupament industrial de vila des de començaments del segle XX, buscant les empremptes a llocs com la Fábrica de Aguardientes y Licores.


Museu Municipal de Nàutica del Masnou
De dl a dv, de 10 a 14h
El Masnou  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EP  ESO  ESP  Esplais 

Passejada pel Masnou on coneixerem les dues històries de la vila, la dels pagesos i la dels mariners, a través dels edificis que cadascú va promoure.


Museu Municipal de Nàutica del Masnou
De dl a dv, de 10 a 14h
El Masnou  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EP  ESO  ESP  Esplais 

Passejada pel Masnou on descobrirem els elements de l'arquitectura modernista i eclèctica encara avui dia present a la vila.


Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià
Entre setmana durant l'horari del Museu i amb reserva
Moià  Ciències naturals, ecologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais 

Taller


Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià
Moià  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  EA  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais 

Taller


Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià
Entre setmana durant l'horari del Museu i amb reserva
Moià  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais 

Taller Joc de rol entorn a l'època de 1714


Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià
entre setmana durant l'horari del museu i amb reserva
Moià  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais 

Visita guiada al Museu(1ªPlanta Casa Natal d'en Rafel Casanova)a l'esglèsia, Audiovisual, quadern de treball.


Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià
Entre setmana durant l'horari del museu i amb reserva
Moià  Geografia i Territori   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais 

Taller


Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià
Entre setmana durant l'horari del Museu i amb reserva
Moià  Prehistòria i arqueologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais 

Taller


Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià
Moià  Prehistòria i arqueologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais 

Taller


Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià
Entre setmana durant l'horari del Museu i amb reserva
Moià  Prehistòria i arqueologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais 

Taller


Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià
Entre setmana durant l'horari del museu i amb reserva
Moià  Prehistòria i arqueologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP  Esplais 

Taller


Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià
Horari de l'asignatura o activitat que estigui rel.lacionada amb la futura visita al museu de Moià i/o coves del Toll.
Moià  Prehistòria i arqueologia   Casals d'estiu  EA  EE  EI  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  Esplais 

Taller


Museu Municipal de Montcada
Montcada i Reixac  Geografia i Territori   Batxillerat  Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EP: CS  ESO  Esplais 

Aquest itinerari pretén ser una descoberta del llegat arquitectònic vinculat amb l'aigua i la seva importància al llarg del temps pel desenvolupament de Montcada i Reixac. Durant l'itinerari es visitarà El Rec Comtal i la Casa de la Mina, testimonis de l'aprofitament de l'aigua de Montcada en època medieval i moderna respectivament, així com el complex de la Casa de les Aigües, conjunt patrimonial del darrer terç del segle XIX on hi descobrirem la petjada de la Revolució Industrial així com del Modernisme.


Museu Arqueològic de L'Esquerda
Excepte dilluns tots els dies de la setmana. És preferible fer la visita durant el matí, però en cas de ser a la tarda s'adapta l'horari.
Roda de Ter  Ciències socials, història i etnologia   EA  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle 

L'Àrea de Recerca Experimental Arqueològica de l'Esquerda és una laboratori a l'aire lliure on s'investiga sobre agricultura medieval: els sistemes de conreu, les espècies conreades i les eines que s'utilitzaven. També s'investiga sobre els sistemes d'emmagatzematge: les sitges i un graner construït a partir de les dades proporcionades per l'arqueologia.


Museu Arqueològic de L'Esquerda
Excepte dilluns tots els dies de la setmana. És preferible fer la visita durant el matí, però en cas de ser a la tarda s'adapta l'horari.
Roda de Ter  Ciències socials, història i etnologia   EA  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP 

Al jaciment de l'Esquerda s'hi van excavar les restes d'una ferreria medieval i s'hi van poder documentar les eines que s'utilitzaven i el tipus de fornal per a forjar el ferro. A l'Àrea de Recerca Experimental Arqueològica (ÀREA) de l'Esquerda hem reproduït una fornal medieval molt simple que serveix per poder elaborar diferents eines de ferro.


Museu Arqueològic de L'Esquerda
Excepte dilluns tots els dies de la setmana. Es preferible fer la visita durant el matí, però en cas de ser a la tarda s'adapta l'horari
Roda de Ter  Prehistòria i arqueologia   EA  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP 

L'Àrea de Recerca Experimental Arqueològica de l'Esquerda és una laboratori a l'aire lliure on s'investiga sobre agricultura medieval: els sistemes de conreu, les espècies conreades i les eines que s'utilitzaven. També s'investiga sobre els sistemes d'emmagatzematge: les sitges i un graner construït a partir de les dades proporcionades per l'arqueologia.


Museu Arqueològic de L'Esquerda
Excepte dilluns tots els dies de la setmana. És preferible fer la visita durant el matí, però en cas de ser a la tarda s'adapta l'horari.
Roda de Ter  Prehistòria i arqueologia   EA  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP 

Al jaciment de l'Esquerda s'hi van excavar les restes d'una ferreria medieval i s'hi van poder documentar les eines que s'utilitzaven i el tipus de fornal per a forjar el ferro. A l'Àrea de Recerca Experimental Arqueològica (ÀREA) de l'Esquerda hem reproduït una fornal medieval molt simple que serveix per poder elaborar diferents eines de ferro.


Museu d'Art de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  Batxillerat  Cicles formatius  EA  EE  EP  ESO 

Es tracta d'un recorregut pel centre de la ciutat per tal d'observar els edificis i altres elements modernistes.


Museu d'Art de Sabadell
Cal concertar dia i hora.
Sabadell  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  Batxillerat  Cicles formatius  EA  EP: CS  ESO 

Activitat dinamitzada


Museu d'Art de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  Cicles formatius  EA  ESO  ESP 

L'objectiu d'aquest taller és aproximar-se a l'art contemporani mitjançant la força i la presència de la imatge en moviment, no només en les pràctiques artístiques actuals, sinó també en la nostra pròpia vida quotidiana. S'observaran algunes obres per després mantenir una conversa amb el suport i les aportacions de l'educador. Després, per grup i seguint unes pautes i temàtiques donades, crearem la nostra història i buscarem la millor manera d'explicar-la, per finalment fer-ne un vídeo.


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciencia i tècnica   Cicles formatius  EA  EE  EP  EP: CI  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP 

Els antecedents del Sabadell industrial són cabals per comprendre la ciutat actual. A través del taller és possible conèixer tots els processos necessaris per a la fabricació d'una peça de teixit de llana, des de l'esquilada del xai fins als acabats, i com han evolucionat aquestes feines al llarg del temps. Els alumnes fan un exercici de 'teixir' que els familiaritza amb la mecànica del tissatge i el vocabulari específic del tèxtil.


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia   EA  EP  ESO  ESO: 1r. cicle  ESP 

També formen part de la història de Sabadell les anècdotes i vivències dels seus ciutadans. L'itinerari és una passejada pel centre de la ciutat escoltant esdeveniments curiosos que ens parlen del caràcter sabadellenc d'altres èpoques i costums... en definitiva d'una altra manera de viure. Es pot escollir entre el centre de Sabadell i la Rambla.


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  EA  EP  ESO  ESO: 1r. cicle  ESP  Esplais 

Als marges del riu Ripoll es conserven algunes hortes, la més antiga és l'Horta Major. Encara és possible veure la seva extensió, els sistemes de rec i parlar dels productes que s'hi conreaven en època medieval. S'explica la transformació de la zona pel que fa a l'aprofitament agrícola, preindustrial (molins) i industrial (vapors).


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia   EA  ESO  ESO: 1r. cicle  ESP 

El cementiri guarda moltes manifestacions artístiques en forma d'escultures i també en l'arquitectura dels mausoleus i les tombes. El recorregut comentat per les manifestacions més interessants ens parla de diverses tendències artístiques i de la simbologia dels múltiples elements utilitzats en les decoracions. Tot plegat en el seu context ampli d'història local i més concret del propi cementiri.


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia   EA  ESO  ESO: 1r. cicle  ESP 

Un recorregut per observar diferents detalls ornamentals que es conserven en molts edificis de la ciutat. Es comenten els diferents corrents arquitectònics i les diferents tècniques per a la decoració de les rajoles. També es comenta el perquè d'aquests elements ornamentals i es situen en el seu context històric.


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia   Cicles formatius  EA  EE  EP  EP: CM  EP: CS  ESO  ESO: 1r. cicle  ESO: 2n cicle  ESP 

L'actual fesomia de la ciutat de Sabadell es decideix al segle XIX, quan apareixen noves infrastructures, nous barris i nous edificis dedicats sobretot a l'activitat tèxtil. Aquests ambients urbans són l'escenari ideal per a evocar i explicar com era Sabadell, com s'hi vivia al segle XIX. El recorregut inclou una visita a la casa -fàbrica Turull i al Vapor Buxeda Vell.


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora.
Sabadell  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  EA  EP  ESO  ESO: 1r. cicle  ESP  Esplais 

Sant Pau de Riu-sec era la parròquia del terme de Sant Pau, annexionat a Sabadell l'any 1471. L'ermita és romànica (segles XI-XIII) i les excavacions arqueològiques han posat al descobert estructures més antigues (sitges, parets...) i una necròpolis que va funcionar del segle VI al segle XIX.


Museu d'Història de Sabadell
Cal concertar dia i hora
Sabadell  Prehistòria i arqueologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EP  ESO  ESP  Esplais 

El taller permet conèixer diferents tipus d'atuells segons les necessitats de la comunitat prehistòriques. Es fa especial incidència en els atuells de vímet, que de fet no s'han recuperat gairebé mai en els jaciments arqueològics. Finalment els participants teixeixen una cistella amb fibres vegetals, utilitzant tècniques prehistòriques.


Museu de Sant Cugat. Museu del Monestir
De dimarts a dissabte, de 10 a 13.30 hores i de 15 a 19 hores (fins a les 20 hores de juny a setembre), i diumenges i festius, de 10 a 14.30 hores.
Sant Cugat del Vallès  Ciències socials, història i etnologia   EA  ESO 

La vida d'un monjo a la Catalunya medieval té unes característiques molt especials. Ora et Labora: prega i treballa. Un monestir era un lloc de vida en comunitat. Un indret en el qual tothom havia de seguir una regla, que indicava tot allò que s'hi podia i no s'hi podia fer. La més important i generalitzada a l'edat mitjana, l'havia escrita Benet de Núrsia al segle VI. La Regla de Sant Benet, que és la que va prevaler en la majoria dels monestirs establerts arreu d'Europa al llarg de l'alta edat mitjana, pautava. Els monestirs medievals, alhora, van acomplir una funció en l'econòmic. El de Sant Cugat, en va ser un dels més importants en tots aquests àmbits.


Museu de Sant Cugat. Museu del Monestir
De dimarts a dissabte, de 10 a 13.30 hores i de 15 a 19 hores (fins a les 20 hores de juny a setembre), i diumenges i festius, de 10 a 14.30 hores.
Sant Cugat del Vallès  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EP: CM  EP: CS  ESO  ESP  Esplais  Tots els nivells 

Arnau Cadell és un escultor que, amb la seva paciència i el seu bon art, ha esculpit els capitells del claustre del monestir de Sant Cugat. És doncs, qui millor pot explicar què volen dir les escenes que els decoren, d'on provenen cadascuna d'elles, amb quins altres personatges, reals i ficticis, es relaciona la seva obra, com es viu al monestir... una fantàstica rebuda a un indret fantàstic!


Museu de Sant Cugat. Museu del Monestir
De dimarts a dissabte: de 10 a 13.30 hores i de 15 a 19 hores (fins a les 20 hores de juny a setembre), i diumenges i festius: de 10 a 14.30 hores.
Sant Cugat del Vallès  Ciències socials, història i etnologia   EA  ESO 

En la construcció del monestir de Sant Cugat, i en les seves successives remodelacions, hi van intervenir desenes de persones especialitzades: picapedrers, obrers i mestre d'obres, pintors... La construcció d'un edifici així era una empresa mot complexa, que demanava elevats coneixements tècnics i organització. La visita al monestir de Sant Cugat permet analitzar en directe les característiques pròpies de l'arquitectura romànica i gòtica: voltes, pilars, columnes, capitells, murs, etc. Alhora, la seva estructuració i ornamentació respon a les necessitats, poder i gust artístic de la comunitat monàstica de Sant Cugat.


Museu de Sant Cugat. Museu del Monestir
De dimarts a dissabte, de 10 a 13.30 hores i de 15 a 19 hores (fins a les 20 hores de juny a setembre), i diumenges i festius de 10 a 14.30 hores.
Sant Cugat del Vallès  Ciències socials, història i etnologia   EA  ESO 

El passat històric de la vila de Sant Cugat ha deixat vestigis ben clars a la seva fesomia: el traçat dels carrers, l'estructura de les cases més antigues, la situació del monestir i de determinats edificis, expliquen com era la vila, com s'hi vivia, qui hi vivia, a les èpoques medieval i moderna. El patrimoni històric i artístic de la vila és un llegat preuat que cal preservar i estimar...


Museu de Sant Cugat. Museu del Monestir
De dimarts a dissabte, de 10 a 13.30 hores i de 15 a 19 hores (fins a les 20 hores de juny a setembre), i diumenges i festius de 10 a 14.30 hores.
Sant Cugat del Vallès  Ciències socials, història i etnologia   EA  ESO 

El monestir de Sant Cugat constitueix un dels exemples més importants de conjunt monàstic medieval existents al nostre país. Un monestir és un conjunt monumental, i, també, un document històric de primera mà: la seva estructura parla de formes de vida molt concretes, establertes per la Regla de Sant Benet, la seva arquitestura mostra les principals característiques de l'arquitectura i l'escultura romàniques i gòtiques, la seva monumentalitat parla del poder de la comunitat feudal. La visita permet fer, mitjançant recursos motivadors i sorprenents, un viatge a la Catalunya medieval.


Centre Jujol - Can Negre
Sant Joan Despí  Ciències socials, història i etnologia   Batxillerat  Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EI  EP: CS  ESO  ESP  Esplais 

Itinerari guiat per conèixer l'obra de Josep Maria Jujol a Sant Joan Despí, on va arribar a ser arquitecte municipal. Durant el recorregut s'observaran alguns trets caractarístics de la seva obra: el color, la forma, l'assimetria, la religiositat, l'artesania, la creativitat,...


Museu de Maricel
De l'1 d'octubre al 15 de juny: de dimarts a divendres, de 10 a 13:30 h i de 15 a 18:30 h ; dissabtes, de 10 a 19 h.; diumenges, de 10 a 14 h. Del 15 de juny al 30 de setembre: de dimarts a diumenge, de 10 a 14h i de 17 a 21 h.
Sitges  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EP  EP: CM  ESO  ESO: 1r. cicle  ESP  Esplais 

Visita i comentari de la Col·lecció Marinera d'Emerencià Roig del Museu Maricel: aproximació al món del mar i dels homes que viuen en ell. Tot a partir de la revisió de la seva magnífica col·lecció integrada per vaixells en miniatura, ormeigs, quadres de marina, elements gràfics, estris del mar (nusos, malles de xarxa, rampugalls, nanses, etc.) i espècimens de flora de la costa catalana.


Museu de Maricel
Tots els dies de la setmana. Horaris a concertar.
Sitges  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EP  EP: CM  ESO  ESO: 1r. cicle  ESP  Esplais 

Iinerari pel nucli antic de la vila per conèixer els seus orígens i comprendre el seu present. És una passejada que ens portarà des del s. XI , amb les restes emmurallades del seu castell fins al s. XX, amb tota la seva esplendor cultural (del Modernisme als nostres dies). La història i l'evolució d'una vila marinera a una vila turística.


Museu del Cau Ferrat
De setembre a juny de 2024 Dimarts i dimecres de 10 a 7 h
Sitges  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EP  EP: CM  ESO  ESO: 1r. cicle  ESP  Esplais 

Aquest taller tracta de fer comprendre als nens, a través de la pràctica mateixa, les principals característiques de la pintura modernista


Museu Romàntic Can Llopis
Tots els dies de la setmana.Horaris a concertar.
Sitges  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EP  EP: CM  ESO  ESO: 1r. cicle  ESP  Esplais 

La ruta dels "americanos" (o "indianos") és un passeig pels carrers més cèntrics de Sitges. Es podrà observar l'arquitectura dels americanos sitgetans que, des de finals del segle XVIII fins a meitat del segle XIX, van emigrar a Cuba en busca de fortuna ("fer les amèriques" en deien) i que en tornar a Sitges van invertir gran part dels seus estalvis en la construcció d'edificis i mansions.


Museu Romàntic Can Llopis
De l'1 d'octubre al 15 de juny: de dimarts a divendres, de 10 a 13:30 h.; dissabtes, de 10 a 13 h.; diumenges, de 10 a 14 h. Del 15 de juny al 30 de setembre: de dimarts a diumenge, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.
Sitges  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EP  EP: CM  ESO  ESO: 1r. cicle  ESP  Esplais 

Visita teatralitzada al Museu Romàntic per a públic escolar on l'alumne pot immergir-se en aquell temps. Saber com es vivia en aquella època, com era un dia en la vida dels seus habitants, quins objectes usaven, com eren les relacions familiars..., convertint-se en un convidats de la família. En aquest cas, el teatre, funciona com a eina pedagògica i ens permet introduir de forma més lúdica aspectes socials, històrics, polítics... és a dir, aconseguim reproduir una petita porció d'història de forma més realista. El fil argumental de la visita convertirà els alumnes en els convidats de la família i entre els amos i els criats, el grup recorrerà les parts públiques i les més íntimes de la casa. L'activitat segueix el currículum escolar i està emmarcada dintre de l'àrea del Coneixement del medi social i cultural. Tot i que segueix la mateixa idea, saber com es vivia a mitjans del segle XIX, els conceptes que es tracten varien en funció de l'edat del grup.


Centre de Documentació i Museu Tèxtil
A convenir
Terrassa  Ciències socials, història i etnologia   Cicles formatius  EA  EP: CS 

Els alumnes descobreixen el context històric i estètic del modernisme i les principals característiques dels barrets femenins i masculins de l'època. Després guarneixen una base de barret amb diversos teixits, cintes, puntes, flors de roba i detalls similars als que es duien a principis del s. XX.


Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Terrassa  Ciències socials, història i etnologia   Batxillerat  Cicles formatius  EA  ESO 

Els alumnes descobreixen el procés tèxtil a partir de l'observació i la manipulació de fibres i l'anàlisi de diversos teixits. Després elaboren un mostrari tèxtil per a una empresa imaginària tenint en compte les consideracions següents: temporada, públic i tendència.


Centre de Documentació i Museu Tèxtil
A convenir
Terrassa  Ciències socials, història i etnologia   Batxillerat  Cicles formatius  EA  ESO 

El CDMT ofereix la possibilitat de realitzar un taller o una visita a mida segons les necessitats de l'usuari. Posa a la vostra disposició els


Museu de Terrassa
Terrassa  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  Batxillerat  Cicles formatius  EA  EE  EP  ESO  Esplais 

L'industrial i polític Josep Freixa i Argemí va encarregar la construcció de la seva residència familiar a l'arquitecte Lluís Muncunill. Per


Museu de Terrassa
Terrassa  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  Batxillerat  Cicles formatius  EA  EP  ESO 

L'industrial i polític Josep Freixa i Argemí va encarregar la construcció de la seva residència familiar a l'arquitecte Lluís Muncunill. Per fer-ho va


Museu de Terrassa
A determinar
Terrassa  Ciències socials, història i etnologia   Batxillerat  Cicles formatius  EA  ESO 

Recorregut pel centre de la ciutat que permetrà conèixer històries, curiositats, anècdotes, carrers, edificis, racons, personatges, ...


Museu de Terrassa
A concretar
Terrassa  Ciències socials, història i etnologia   Batxillerat  Cicles formatius  EA  EP  ESO 

El recorregut es pot desenvolupar per diferents espais d'àmbit públic, privat, de lleure i de producció de la indústria, d'època modernista (de finals del segle XIX a principi del segle XX).


Museu de Terrassa
A concretar
Terrassa  Ciències socials, història i etnologia   Batxillerat  Cicles formatius  EA  EP  ESO 

Visita del programa 'Activitats en llengua estrangera'.


Museu de Terrassa
A concretar
Terrassa  Ciències socials, història i etnologia   Batxillerat  Cicles formatius  EA  EP  ESO 

Visita del programa 'Activitats en llengua estrangera'.


Museu de Terrassa
Terrassa  Ciències socials, història i etnologia   Batxillerat  Cicles formatius  EA  ESO 

L'any 1700 Carles II de Castella mor sense descendència. El succeeix Felip d'Anjou però, com que no tenia massa suport, s'inicia la


Museu de Terrassa
Terrassa  Ciències socials, història i etnologia   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  ESO  ESP  Esplais 

Visita al Centre d'Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa on es passa la projecció: La vila de Palau de Terrassa: 1180-1327.


Museu de Terrassa
Terrassa  Temes diversos   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EP  ESO  ESP  Esplais 

La visita s'inicia amb una introducció a la sala d'exposicions temporals (antiga capella de la cartoixa) per continuar pels diferents espais


Museu de Terrassa
de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i de 17 a 19 h. La resta de la setmana, cal concertar hora.
Terrassa  Temes diversos   Casals d'estiu  Cicles formatius  EA  EE  EP  ESO  ESP  Esplais 

De la mà d'un educador es fa la visita comentada al Claustre de l'antic Convent de Sant Francesc on es conserven uns magnífics plafons


Museu de l'Art de la Pell. Col·lecció A. Colomer Munmany
Horaris flexibles
Vic  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  EA 

Cursos de formació continua amb horaris flexibles (dimarts i dijous); es treballaran tècniques per a la creació d'objectes de cuir, bijuteria i complements amb pell. La formació anirà a càrrec de Sandra Quilez (NQUART Tallers amb Cuir).


Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes
Dates i horaris a convenir
Vilanova i la Geltrú  Arts plàstiques i aplicades (pint., ceràmica, etc)  Batxillerat  EA  ESO: 2n cicle 

Aquesta activitat busca apropar la figura de Francisco de Goya i la seva producció artística als alumnes a través de la visita a l'Espai Goya del CIRMAC, on s'exposen els 12 gravats de la sèrie 'Los Disparates' que formaven part de la col·lecció familiar dels Cabanyes.